نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ارتباطات، گروه ارتباطات، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه ارتباطات، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه ارتباطات، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه انسان شناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22085/javm.2022.323705.1893

چکیده

یکی از مسائل قدیمی میان پژوهشگران اتاق خبر، کنترل اجتماعی آن برای حفظ سیاست خبری در فرآیند تبدیل آن به پیام است. کنترل اجتماعی در سازمان‎ ها با مفهوم اجرای سیاست درهم ‎تنیده است. این مفهوم ابعاد مختلفی دارد که اصلی‎ ترین آن‌ها، ترجمه(و تفسیر) سیاست برای مجریان باهدف ایجاد فهم مشترک بین سیاست‌گذار و مجری آن است. اهمیت این امر با توجه به ماهیت کار رسانه ‎ای به‌مثابه عملی خلاق و خبررسانی به‌مثابه عملی به‌شدت متغیر ازنظر سیاست‌گذاری،‎ در سازمان‎ های خبری شاید بیش از دیگر سازمان‎ هاست. بر این اساس این پژوهش به مطالعه چگونگی ترجمه سیاست‎ های خبری برای تحریریه بخش خبری 21 شبکه یک سیما با روش مردم ‎نگاری می‎ پردازد. این پژوهش برای پاسخ به سئوال اصلی، سه سطح سازمانی معاونت سیاسی، اداره کل اخبار سیما و درون تحریریه خبر 21 را ارزیابی می‎ کند. در هریک از این سطوح شیوه‌هایی همچون ترجمه‌ شفاهی(جلسه، تلفن و ارتباط رودررو) و مکتوب(صورت‌جلسه و پیام‌رسان‌های اجتماعی) در شکل، و شیوه‌های ابلاغی(دستوری و اقناعی) یا مشارکتی‌بودن در رویکرد، برای ترجمه‌های عمودی و افقی سیاست‌های خبری شناسایی و از منظر روزنامه‌نگاران(اعم از مدیر، سردبیر و یا دبیر خبر) تحلیل شد. این پژوهش، مواردی همچون افزایش وضوح سیاست‌ها از طریق نزدیک‌تر کردن آن به تصمیم، کاهش واسطه‌ها در ترجمه، توضیح علل حین ترجمه و ضرورت محرم‌دانستن بیشتر ‌روزنامه‌نگاران را به مدیران صدا و سیما توصیه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

News Policy Translation in Newsroom of IRIB1 Evening News; An Ethnographical Study

نویسندگان [English]

  • Amin Tayyebtaher 1
  • Masoud Kousari 2
  • Mahdi Montazerghaem 3
  • Ebrahim Fayaz 4

1 P.hD. Candidate in Communication, Department of Communication, Faculty of Social Sciences, Tehran university, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Communication, Faculty of Social Sciences, Tehran university, Tehran, Iran.(Corresponding Author)

3 Associate Professor, Department of Communication, Faculty of Social Sciences, Tehran university, Tehran, Iran.(Corresponding Author)

4 Associate Professor, Department of Anthropology, Faculty of Social Sciences, Tehran university, Tehran, Iran.

چکیده [English]

One of the oldest discussion among the newsroom researchers is the social control of newsrooms in order to maintain the news policy in the process of converting it to massage. In organizations, social control is tied up with the concept of policy interpretation. The concept has many dimensions the most important of which is the translation of policy to the implementer with the intension of increasing understanding between the decision maker and the implementer. With due attention to the nature of media, it could be said that the act is creative and news is like an extremely variable act in terms of decision-making, the importance of which in news organizations is likely more than in other organizations. Therefore, the present study examines the process of news policy translation to IRIB 1 evening news newsroom, through ethnography as the method. In order to answer the main question, the research will evaluate 3 levels of IRIB Political Service:1- the administration 2- the Sima news broadcasting 3- the evening news newsroom. At each of these levels, identified general formic methods like oral (via meetings, phone or face-to-face) or written (via proceedings or social media) and content practices like notification (imperative or persuasive) or participatory for vertical and horizontal translations were analyzed. In addition, these findings were also analyzed by the perspective of journalists. Finally, this research suggests increasing the transparency of policies through a closer connection to the decisions, reducing intermediaries in translation, explaining the reasons during translation and more confidence to journalists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Newsroom Ethnography
  • Social Control of Newsroom
  • News Policy Translation
  • News Policy Implementation
  • IRIB1 Evening News