نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سردبیری و تهیه کنندگی رادیو دانشگده تولید دانشگاه صدا و سیما

2 استادیار گروه تلویزیون، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران.

3 استادیار گروه رادیو، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صداوسیما، تهران ، ایران.

چکیده

این مقاله با هدف تأثیر ظرفیت های تعزیه عاشورایی در تولید قالب های کوتاه رادیویی با نگاهی گذرا به روایت و روایت شنو نگاشته شده است که سعی در ارائه ی الگوی پیشنهادی قالب جدیدی به نام بیت استوری را دارد. به این منظور، عنوان مقاله از تازگی برخوردار است و با تحلیل روایت تعزیه های عاشورایی در خصوص شاخصه های برنامه سازی، برای تولید قالب کوتاه بیت استوری مقوله هایی شامل نوع موسیقی، ریتم برنامه، نوع اجرا و کارکرد و قالب برنامه بررسی شدند. همچنین تحلیل روایت دو نسخه از مجالس تعزیه عاشورایی، بازشنوایی اجراهای موجود و بررسی عناصر برنامه سازی رادیو، سعی در مطالعه و بررسی تأثیر ظرفیت های تعزیه عاشورایی برای تولید قالب های کوتاه رادیویی با نگاهی گذرا به نظریه های روایت شده است.

بر اساس یافته ها، رادیو در جایگاه خود توانسته با استفاده از قالب های کوتاه متنوع، در سراسر دنیا انواع مختلفی فرم و قالب برنامه سازی ارائه دهد، زیرا با پیشنهاد قالبی به نام بیت استوری جهت اطلاع رسانی و آموزش کاربران، می توان شاهد حفظ و معرفی بخش مهمی از فرهنگ ایرانی-اسلامی و توسعه ی آن در رشد و جذب مخاطبان جهانی در این زمینه باشیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Ashura taziyeh capacities in the production of short radio formats with a brief look at narration and hearing narration

نویسندگان [English]

  • Zahra Hajiahmadi 1
  • shahram gilabadi 2
  • vida hamraz 3

1 Irib

2 Shahram Gilabadi; Assistant Professor, Department of Television, Faculty of Radio and Television Production, Radio and Television University, Tehran, Iran.

3 Vida Hamraz; Assistant Professor of Radio Department, Faculty of Radio and Television Production, Radio and Television University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This article has been written with the aim of influencing the capacities of Ashura mourning in the production of short radio formats with a brief look at the narration and narration of Sheno, which tries to present the proposed model of a new format called Bit Story. For this purpose, the title of the article is new and by analyzing the narration of Ashura taziyehs regarding programming features, in order to produce a short bit story format, categories including music type, program rhythm, performance type and function and program format were examined. Also, the analysis of the narration of two versions of Ashura taziyeh gatherings, listening to the existing performances and examining the elements of radio programming, has tried to study and study the effect of Ashura taziyeh capacities for producing short radio formats with a brief look at narration theories.

Based on the findings, radio in its position has been able to use various short formats, to provide different types of forms and formats of programming around the world, because by offering a template called Bitstory to inform and educate users, we can see the preservation And to introduce an important part of Iranian-Islamic culture and its development in the growth and attraction of global audiences in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bit Story
  • Short Radio Program
  • Ashura Taziyeh
  • Production
  • Media