نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر تهران

2 استادیار گروه سینما، دانشگاه هنر، تهران، ایران

10.22085/javm.2022.320986.1886

چکیده

مجموعه‌ی روایت فتح یکی از شاخص‌ترین سری مستندهای مربوط به جنگ هشت‌ساله‌ی ایران و عراق است و به‌نوعی به تاریخ مصور دفاع مقدس تبدیل شده است. سیدمرتضی آوینی نویسنده، تدوینگر و چهره اصلی تولید این مجموعه، برای توصیف رویکرد و شیوه تولید این مجموعه از اصطلاح «مستند اشراقی» استفاده می‌کرد. مبانی نظری، فلسفی و همچنین جهان‌بینی آوینی سبب شده است که این مجموعه در میان همتایان خود شاخص شود. فضاسازی یکی از مهم‌ترین عناصری است که آوینی به‌وسیله آن اندیشه و ایدئولوژی خود را در بافت و بطن فیلم نقطه‌گذاری می‌کند. این پژوهش با تحلیل نحوه استفاده از سه تمهید تدوین، گفتار روی تصویر و مصاحبه نشان می‌دهد که مهم‌ترین ویژگی‌های فضاسازی در روایت فتح به چه شکلی تحقق یافته‌اند و در نهایت با نظر به ویژگی‌های این مجموعه مستند، برخی ابهامات موجود در مفهوم سینمای اشراقی را مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که در بنا نهادن فضای خاص این مجموعه، تدوین مهم‌ترین و مؤثرترین تمهید مورداستفاده آوینی در تحقق این امر است. این مقاله همچنین به بررسی انتقادی کاربرد مفاهیمی مانند واقعیت، خودبنیادی، سوبژکتیویته و مونتاژ در آثار آوینی پرداخته و برخی ابهامات در این زمینه را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Construction of space in Ravayat-e fath Series: A Critical Study of the Characteristics of Illuminationist style from the perspective of Seyed Morteza Avini

نویسندگان [English]

  • mohammad javad goharbakhsh 1
  • Shahab Esfandiary 2
  • pedram rostami 1

1 Tehran University of Art

2 Assistant Professor of Cinema Department, art university, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Ravayat-e fath series is one of the most valuable documentary series about the eight-year period of the Iran-Iraq war and has some‌how become the visual history of the Holy Defense. Avini called his method in this series, illuminating(Sabke Eshraghi).Theoretical and philosophical foundations as well as Avini's worldview have made this series stand out among its peers. Construction of space is one of the most significant elements through which Avini points his thoughts and ideology in the context of the film. This research analyzes the three devices of editing, voice over and interview to demonstrate the way in which the most noticable features of space-creation in the narration of Ravayat-e fath have been fulfilled and finally by considering the characteristics of this series, puts the spotlight on the ambiguities of the illuminationist style. The findings show that despite the importance of each of the three devices in constructing space, editing is avini's most considerable tool for this purpose. In addition, the paper critically examines Avini's use of concepts such as reality, autonomous reason, subjectivity and montage and highlights some ambiguities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seyed Morteza Avini
  • Ravayat-e fath series
  • Illuminationist style
  • Construction of space