ارائه راهبرد مطلوب مرکز آموزش سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدیریت رسانه ارتباطات دانشگاه صدا وسیما تهران ایران

چکیده

امروزه تغییرات  سریع تکنولوژی  و  محتوایی بر فضای رسانه‌ای جهان حاکم است. در این فضای رقابتی شدید صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان دانشگاه عمومی، نیازمند همگام بودن با تغییرات است. از آنجا که آموزش مهم‌ترین ابزار برای همگام شدن با تغییرات وسیع جهانی است و این تغییرات به وسیله منابع انسانی که مهم‌ترین دارایی سازمان است اتفاق می‌افتد. آموزش به منابع انسانی یکی از مهم‌ترین اهداف سازمانی صدا‌وسیما می باشد که بسیاری از این هدف در مرکز آموزش محقق می‌گردد. این پژوهش با استفاده از روش کیفی انجام گردید و ابتدا اسناد بالادستی مطالعه شد و سپس با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته، از میان جامعه آماری به صورت هدفمند، ‌14 نفر از کارشناسان، خبرگان و اساتید به عنوان نمونه انتخاب شدند. اهداف راهبردی با نظر کمیته استراتژیک تعیین و اولویت‌بندی شد و سپس با استفاده از مصاحبه‌ها و اسناد بالادستی، عوامل داخلی و خارجی مشخص شد و با استفاده از آرای کمیته استراتژیک، ضریب اهمیت و درجه هر یک از عوامل داخلی و خارجی مشخص گردید. قوت­ها و ضعف­ها، فرصت­ها و تهدید­ها و درجه نسبی و جدی بودن هر یک از آنها مشخص گردید و با توجه به جمع‌بندی امتیازات آنان، ناحیه دوم یعنی ناحیه محافظه­کارانه به عنوان موقعیت راهبردی مرکز آموزش تعیین گردید. در مجموع از تناظر میان فرصت‌ها وضعف‌ها مرکزآموزش  راهبرد  حاصل شد  و  در نهایت  با استفاده از نمره جذابیت راهبردها (تعیین‌کننده میزان ارتباط بین اهداف راهبردی و راهبردها) ماتریس QSPM ترسیم گردید و اولویت‌بندی راهبرد‌ها مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها