بررسی کاربرد گرافیک خبری در سیمای جمهوری اسلامی ایران و ارائه شیوه‌های اصلاحی برای آن از نظر کارشناسان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گرافیک خبری می­تواند حجم زیادی از اطلاعات مربوط به یک خبر را در فضایی محدود، با جذّابیت دیداری زیاد، امکان درک و فهم ساده و سریع و با توان عینیت‌بخشی و باورپذیری بسیار ارائه کند. به‌‌رغم آن‌که از این نوع گرافیک در رسانه­های بزرگ جهان فراوان استفاده می‌شود، اما کاربرد آن در ایران محدود است.
این پژوهش، با هدف بررسی و تبیین کاربرد، ویژگی‌ها و قابلیت‌های گرافیک در اخبار تلویزیون انجام شده است. این پژوهش در پاسخ به این مسئله که «گرافیک در خبر تلویزیونی چه کاربرد و ویژگی‌هایی دارد؟» و «نقاط ضعف و قوت کاربرد گرافیک خبری در سیمای جمهوری اسلامی ایران کدام است؟»، با استفاده از روش‌های کیفی (نشانه‌شناسی و مصاحبه با کارشناسان)، عناصر گرافیکی یک بخش‌ خبری را ازهر 5 شبکه سراسری (یک، دو، سه، چهار و خبر) مورد بررسی قرار داده است و در نهایت به این نتیجه رسید که شیوه غالب در بخش‌های خبری یاد شده، برای ارتباط و انتقال اخبار گفتار و کلام است.
درحالی‌که در میان آثار موجود، کارهای خوبی نیز دیده می‌شود، اما عدم استفاده از عناصر گرافیکی ارزشمند و کارآمد، نبود عناصر هویت‌بخش که نمایانگر هویت ایرانی و چهره ملی نزد مخاطبان باشند، کارکرد تزئینی که به مستند کردن اخبار کمک نمی‌کند، نبود رابطه بین بود و نبود تصاویر و مستندات بصری و درست استفاده نکردن از رنگ و نوشتار در آثار گرافیکی بخش‌های خبری بررسی ‌شده از جمله نقاط ضعف به‌کارگیری عناصر گرافیکی در بخش‌های خبری یاد شده است.

کلیدواژه‌ها