چیستی و کارکردهای ژانر فیلم و رویکردهای مطالعاتی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ژانرها طبقاتی از انواع یا گونه­های محصولات فرهنگی و هنری هستند که در عناصر معینی اشتراک دارند. این عناصر مشترک در حوزه فیلم شامل پی‌رنگ کلیشه­ای، صحنه، شخصیت­ها، سبک و شمایل­نگاری می­شود. در مطالعات فیلم، ژانر هم‌زمان یک رویکرد صنعتی، شاخصی برای مصرف‌کننده و مفهومی انتقادی و ابزاری برای نظریه­پردازی درباره روابط بین گروه­هایی از فیلم­هاست. در معنای اخیر، ژانرهای فیلم­ راه­های استانداردی برای بازنمایی جنسیت، طبقه، نژاد و قومیت محسوب می­شوند. ژانرها نظام­های معنایی و مملو از ارزش می­باشند و بنابراین نمی­توان آن‌ها را به مثابه چیزی مجرد و از نظر ایدئولوژیکی خالص به شمار آورد. ژانرها را می­توان در سه سطح صنعت، مخاطب و متن مطالعه کرد و به­ویژه در سطح متن، ژانر به مثابه بخشی از فرهنگ عامه­پسند ابزار سودمندی برای پرداختن به متون رسانه­ای از منظری دانشگاهی است. مطالعه ژانر از طریق شش رویکرد اصلی ساختارگرایی، اجتماعی-فرهنگی، اقتصاد سیاسی، زیبایی­شناختی، شباهت­های خانوادگی و گفتمانی صورت می­گیرد. 

کلیدواژه‌ها