طراحی و شکل‌گیری رویداد رسانه‌ای: مطالعه موردی پوشش رسانه‌ای ازدواج نوه ملکه انگلیس از شبکه بی‌بی‌سی فارسی (29 آوریل 2011)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش به شناخت مقوله «رویداد رسانه‌ای» به عنوان مقوله‌ای جدید در علوم ارتباطات پرداخته ‌شده و نمونه برجسته‌ای از آن مطالعه می‌گردد. این نمونه مطالعه موردی پوشش «مراسم ازدواج نوه ملکه انگلیس» توسط شبکه بی.بی.سی فارسی است و در آن به این سؤال‌ها پاسخ داده شده که «رویداد رسانه‌ای ازدواج نوه ملکه انگلیس، چگونه شکل گرفت، چگونه اجرا شد و چه سناریو و اهداف تبلیغات فرهنگی در آن وجود داشت؟». داده‌ها با مشاهده فیلم پوشش مراسم ازدواج نوه ملکه انگلیس توسط بی.بی.سی فارسی گردآوری شده و ابزار تحلیل یافته‌ها، روش نشانه‌شناسی با رویکرد تحلیل سازه برای بخش تصویری و نشانه‌شناسی تصریح و تلویح برای ادبیات گفتاری می‌باشد و در نهایت در هر سکانس نتایج با ویژگی‌های الگوی رویداد رسانه‌ای تطبیق داده شده‌است.
نمونه‌گیری پژوهش هدفمند و واحد تحلیل «سکانس موضوعی» است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که این مراسم یک رویداد رسانه‌ای بزرگ دارای ویژگی‌هایی از جمله : برنامه‌ریزی دقیق، حمایت رسانه‌های بزرگ دنیا از مراسم، حضور و استقبال گسترده مردم از آن، نظم و امنیت هنگام برگزاری مراسم و ... بود و اهدافی در پس پرده داشت که شامل: تبلیغ فرهنگی، تمدنی و رسانه ای، رقابت فنّاورانه رسانه‌ای و به‌رخ کشیدن برتری خود، نمایش قدرت و توانایی و امکانات برگزاری با ادوات کاملاً انگلیسی، مقدمه‌سازی المپیک 2012، نمایش شکوه و عظمت سلطنت، مردمی بودن و....

کلیدواژه‌ها