اهمیت حق‌گرایی در ارائه پیام رسانه، از نگاه قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بررسی درس‌ها و فرامین قرآن در حوزه ارتباطات انسانی به ویژه در زمینه فعالیت‌های رسانه‌ای و تعامل رسانه‌ها با مخاطبان، از جمله مواردی است که کمتر به آن پرداخته شده‌است و نسخه دقیقی درباره شیوه‌های رفتاری رسانه وجود ندارد. در تحقیق حاضر تلاش شده‌است به بیان دستورالعمل قرآن درباره حقیقت گویی و لزوم مراعات دقیق آن در امر ارائه پیام از سوی رسانه‌ها پرداخته شود.
قرآن همه پیام آورانش را به حق‌گویی و دوری از خیانت در امانت (پیام) توصیه کرده است و مصلحت اندیشی‌های بی‌مورد را درست نمی‌داند. کلام خدا و همه رسولانش بر حق استوار است و از این آموزه حتی برای رضایت عده‌ای و همراه شدن آنها با دین خدا، کوتاه نمی‌آیند. رسانه‌ها و صاحبانشان نباید به خاطر مصالح شخصی و گروهی و ترس از خدشه‌دار شدن موقعیت ظاهری اجتماعی ـ سیاسی خود از گفتن حق چشم بپوشند و طبق هوا و هوس مردم یا گروهی خاص سخن بگویند.

کلیدواژه‌ها