بررسی روابط دختران وپسران مجرد در سریال‌های ایرانی با رویکرد معیار‌های اسلامی و سیاست‌های اجرایی افق رسانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مقاله برگرفته از پژوهشی است که به بررسی روابط قبل از ازدواج دختران وپسران در سریال‌های تلویزیونی ایرانی پرداخته است.سوال اصلی در این پژوهش آن است که به نمایش در آمدن این روابط در سریال‌ها تا چه میزان با موازین شرعی و سیاست‌های اجرایی افق رسانه تطابق دارد؟ برای پاسخگویی به این پرسش از روش تحلیل محتوا استفاده کرده‌ایم. حجم نمونه آماری این پژوهش2676صحنه از سریال‌های نرگس، دلنوازان، ترانه مادری، راه بی‌پایان و اشک‌ها و لبخندهاست.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در روابط پیش از ازدواج دختر و پسر در سریال‌های مورد بررسی، حضور دختران و پسران در مکان خلوت، لحن نامتعارف میان دختر و پسر، رفتارهای پرخاشگرانه بایکدیگر، تمسخر یکدیگر، صحبت با ناز و کرشمه، رفتارهای جلف، رفتارهای لات منشانه و لوازم زینتی آشکار دختر در برابر پسر، وجود داشته و احترام و ادب میان دختر و پسر، حجاب و پوشش اسلامی دختر در مقابل پسر، موازین شرعی در روابط دختر و پسرکاملا رعایت نشده‌است. درانتهای مقاله راه‌کارهایی برای رفع مشکلات موجود در رسانة ملی، که مؤثرترین رسانه داخلی کشوراست، پیشنهاد می‌گردد. در واقع سیمای جمهوری اسلامی می‌بایست با تهیه و ساخت فیلم‌هایی که ارائه‌دهنده ازدواج‌های اسلامی و متعادل هستند، درصدد مقابله با موج بی‌مبالاتی و آزادی ارتباطات نامشروع دختر و پسر باشند و با سیاست‌گذاری‌های مناسب در این زمینه، شرایط را برای بازگشت به فرهنگ اصیل اسلامی ـ ایرانی فراهم نمایند. 

کلیدواژه‌ها