«تحلیل روایت پویانمایی تلویزیونی با تأکید بر زیبایی‌شناسی ساختار عناصر بصری؛ مطالعه موردی فیلم قاصدک»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

10.22085/javm.2019.202361.1402

چکیده

فیلم‌های پویانمایی به مثابه رسانه، از تمهیدات گوناگون برای انتقال پیام به مخاطبان خود استفاده می‌کند. روایت و روایت‌گری عامل مهمی در شکل‌دهی پویانمایی‌ها است. روایت‌ها، عموماً بیانگر گونه‌ای نگرش به جهان و چگونگی ادراک آن به شمار می‌روند. بخشی عظیمی از محبوبیت فیلم های داستانی از روایت های آنها کسب می‌شود؛ روایت ها به برنامه‌سازان کمک می-کنند از روش القاء مستقیم پیام به مخاطب فاصله بگیرند و ضمن جلوگیری از دلزدگی مخاطب، رسانه را در رساندن به اهداف کلان خود یاری رسانند. به همین دلیل نحوه شکل‌گیری، عناصر سازنده و مفاهیم صریح و ضمنی روایت ها باید مورد تحلیل علمی قرار گیرد. بر همین مبنا هدف از این مقاله، تحلیل عناصر روایی و بصری اثر کوتاه پویانمایی «قاصدک» که از آثار فاخر تولیدات پویانمایی صدا و سیمای مرکز همدان است. به منظور دستیابی به این هدف از رویکرد روایت شناسی و نظریه «رولان بارت» و «ژرار ژنت» برای تحلیل روایت عناصر روایی و بصری فیلم مورد بررسی استفاده شد. در نهایت یافته‌ها نشان داد عناصر بصری در خدمت بیان داستان و مفاهیم تصویری هستند و به خوبی مفاهیم اصلی داستان را روایت کرده‌اند. بطوریکه عناصر بصری، مفاهیم صریح و ضمنی متن را در ارتباط با موضوع فیلم به خوبی بیان می‌کنند. همچنین عناصر زیباشناختی بصری این فیلم توانسته است درغنای محتوایی و زیبایی تصویری فیلم پویانمایی قاصدک تأثیر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the narrative of television animation emphasizing the aesthetics of the structure of visual elements,(Case Study: Dandelion Animation)

نویسنده [English]

  • nahid saaadat sirat
researcher
چکیده [English]

Abstract
Animation films as media use various arrangements to convey the message to their audiences. Narrative and narrative play an important role in shaping animations. Narratives generally reflect a view of the world and how it is perceived. Much of the popularity of storytelling comes from their narratives; they help programmers move away from directly inducing a message to the audience while preventing the audience from becoming overwhelmed by the media in pursuit of their ultimate goals. For this reason, the form, the constituent elements, and the explicit implications of the narratives must be analyzed scientifically. Therefore, the purpose of this article is to analyze the narrative and visual elements of the short film "Ghceddak" which is one of the great works of the Hamedan Center for Animation. To this end, the narrative approach and the theory of Roland Barth and Gerard Genet were used to analyze the narrative and visual elements of the film under investigation. Finally, the findings showed that the visual elements serve to express the story and the visual concepts and narrate well the main concepts of the story. The visual elements convey the explicit implications of the text in relation to the subject of the film. Also the visual aesthetic elements of this film have had an impact on the content and visual beauty of the dandelion animated film.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Animation
  • Aesthetics
  • Visual Elements
  • Narrative Analysis
  • Gerard Genet