بررسی هویت‌های کودک مطلوب گفتمان انقلاب اسلامی در شبکه کودک سیمای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 صدا و سیما

2 استاد دانشگاه

10.22085/javm.2019.202139.1400

چکیده

کودکان پربیننده‌ترین و مخاطبان خاص تلویزیون هستند. تلویزیون، به دلیل بهره‌مندی از جذابیت‌های تصویری و قدرت همانندسازی، بر برداشت مخاطب کودک از هویت خود، درونی شدن فرهنگ و الگوهای فکری و رفتاری وی تأثیر می‌گذارد. بنابراین تنها شبکه تخصصی کودک در ایران انتخاب شد تا قابلیت‌های هویت‌سازی آن مطالعه و به این پرسش‌ پاسخ داده شود که برنامه‌های آن در چه مفصل‌بندی گفتمانی تولید و پخش می‌شوند؟ بدین منظور، ابتدا نظام معنایی گفتمان انقلاب اسلامی و کودک مطلوب آن با رویکرد لاکلائو و موفه از بیانات و مکتوبات رهبران انقلاب اسلامی مفصل‌بندی و در مرحله بعدی نظام معنایی برنامه‌های تلویزیونی شبکه کودک، در بازه زمانی شش ماهه دوم سال 96، تحلیل گفتمان شد. در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی، «کودک مطلوب» به معنای پرورش یافتن قوای روحی، جسمی و شکوفایی استعدادهای ذاتی وی است و این مهم بدون توجه به دال مرکزی توحید میسر نمی‌شود. هویت‌های «کودک مؤمن»، «ایرانی»، «انقلابی»، «عالم و فلسفه‌دان»، «اخلاق‌مدار»، «تندرست»، و «جامعه‌پذیر» هفت هویت کودک مطلوب گفتمان انقلاب اسلامی را تشکیل می‌دهند. نتایج نشان می‌دهد که شبکه به اشکال مختلف، آن هویت‌ها را برساخت کرده است. در مجموع برنامه‌های تولیدی و تأمینی شبکه، هویت «کودک جامعه‌پذیر»، «کودک عالم و فلسفه‌دان»، و «کودک مؤمن»، به ترتیب بیشترین بازنمایی را داشته‌اند. در برنامه‌های تولیدی، بیشترین بازنمایی مربوط به «کودک جامعه‌پذیر» است و بازنمایی هویت «کودک عالم و فلسفه‌دان» و «کودک مؤمن» در رتبه‌های بعدی قرار دارند. لکن برنامه‌ای که منحصراً «کودک انقلابی»، «کودک ایرانی»، «کودک اخلاق‌مدار»، و «کودک تندرست» را بازنمایی کند، یافت نشد. در برنامه‌های خارجی بازنمایی هویت‌های «کودک جامعه‌پذیر» و «کودک عالم و فلسفه‌دان»، بسامد بالایی داشته است. در برنامه‌های تأمینی داخلی نیز بیشتر هویت «کودک جامعه‌پذیر»، «کودک مؤمن»، «کودک اخلاق‌مدار» بازنمایی شده است. کلیپ‌های پخش شده هم به ترتیب هویت‌های «کودک عالم و فلسفه‌دان»، «کودک مؤمن»، «کودک جامعه‌پذیر» و «کودک ایرانی» را بازنمایی کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of child's identities of the Islamic revolution discourse in the kids network of IRIB.

نویسندگان [English]

  • Reza Farrokhnejad 1
  • Teja Mirfakhraei 2
1 IRIB
2 Associate Professor, Faculty of Communication, Islamic Azad University, Research Sciences Branch
چکیده [English]

Children are the most visited and specific TV audience. The television, due to the benefit of video attractiveness and the power of replication, influences the perceptions of the child's audience from his identity, the inner workings of culture, and its thought and behavior patterns. So the only child-specialized network in Iran was chosen to identify its identification capabilities and to answer the question.For this purpose, first, the semantic system of Islamic revolution discourse and its favorable child with the approach of Lavkau and ofan of the statements and the Islamic Revolution leaders were detailed and at the next stage of the semantic system of child network television programs, in the second six-month period of 96, the discourse analysis was discussed. In the idea of Islamic revolution leaders, "desirable child" means the development of mental faculties. Overall, the "Children of the Community", "Child of the World and Philosophy", and "child of the Believer" have had the most representations, respectively. In production programs, the most representations of the "Community child" and represent the identity of the "Child of the World and philosophy" and "child believing" in subsequent ranks. But a program that

کلیدواژه‌ها [English]

  • TV
  • kids
  • kids channel
  • child identity
  • islamic revolotion discourse