ظهور «خبر جعلی» در «عصر پساحقیقت» ؛‌ اهداف و پیامدها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما

2 علوم ارتباطات، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران

3 سردبیر گروه رسانه اداره پژوهش های خبری معاونت سیاسی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

10.22085/javm.2019.190137.1346

چکیده

رسانه های اجتماعی، پلتفرمی برای کاربرانشان فراهم کرده اند که کاربران از طریق آن ها می توانند در سریعترین زمان با کاربران دیگر ارتباط و نظام پیامرسانی مؤثری برقرار کنند؛ اگر خبرهای منتشرشده در فضای این رسانه های اجتماعی جعلی باشند، کاربران به‌وسیله این خبرها فریفته می شوند و احتمال می رود که تصمیمات اجتماعیشان نامتعارف شود، چنانچه در عصر پساحقیقت، کاربران، بررسیهای واقعی و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات دریافتی را کنار گذاشته و تقریباً بی‌چون‌وچرا مقهور انواع اطلاعات مخرب میشوند. در این دوران جدید، شناخت کامل ابعاد، اهداف و پیامدهای خبر جعلی که پدیده ای نوظهور و آسیب زاست برای مقابله با ابعاد ویرانگر آن ضروری به نظر میرسد. در این مقاله با بررسی جامع منابع علمی موجود و انجام مصاحبه عمیق، چهار مضمون سازمان یافته «تفاوت خبر جعلی با خبر»، «تشابه خبر جعلی با خبر»، «اهداف» و «پیامدهای» خبر جعلی را با کمک روش تحلیل مضمون ارائه دادیم. از این رو خبر جعلی در مؤلفه هایی چون قالب خبری و، سازمانی و حرفه ای بودن مشابه و در مؤلفه هایی چون تولید بر بستر رسانه های غیررسمی متمایز از خبر واقعی است. خبر جعلی با اهدافی چون ایجاد جنگ روانی و تأمین منافع مالی، سیاسی و ایدئولوژیک تولیدکنندگان منتشر می شود. خبر جعلی پیامدهایی نظیر مخاطره انداختن امنیت ملی و روان عمومی جامعه و بالابردن احتمال تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات غلط را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Appearance of Fake News in the Post-truth Era; Goals and Consequences

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Saei 1
  • Mohammad Hossein Azadi 2
  • Hadi Alborzi Davati 3
1 Head of the Fuculity of Communication University of IRIB
2 The Master Student of Research in Communications Science of IRIB University, Tehran
3 PhD of Media Management and Researcher in Political Deputy of IRIB
چکیده [English]

Social media provides a platform for their users that users can communicate with other users and set an effective messaging system at the fastest time. Now if news published in this social media was fake, users are deceived by this news and their social decisions are likely to be unusual. As in the post-truth era, users have explained for reasons that have been described in different societies with many research, People refuse analyzing received information, they are almost be deceived by types of harmful information. In this new era, a complete understanding of dimensions, goals and consequences of fake news, which is an emerging and harmful phenomenon, is necessary to combat with its destructive dimensions. In this essay, by studying the scientific documents and do interviews, four themes were presented by thematic analysis; "difference between fake news and news", "similarity between fake news and news", "the goals of fake news production" and "the consequences of fake news". So fake news in components such as news formats, organizational and professionalism in producing is similar to real news and in some components such as production on the informal media platform, it's different from the real news. The fake news is spread for purposes such as creating psychological warfare and providing financial, political and ideological profits to producers. Fake news has consequences such as jeopardizing national security and the general psyche of the society and raising the possibility of making wrong decisions based on false information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • News
  • Information
  • Fake News
  • Post Truth Era
  • Network Society
  • Social Media