برساخت هویت ایرانیِ مهاجر در تلویزیون ایالات متحده؛ مطالعه موردی سریال میهن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه علامه طباطبائی. گروه ارتباطات

10.22085/javm.2019.184289.1295

چکیده

در این مقاله، از منظرِ یک راوی که زاویه‌ی دیدِ دانایِ کل محدود به یک شخصیت را برای روایتِ خود برگزیده است با تمرکز بر یک شخصیتِ ایرانیِ خاص در سریال تلویزیونی میهن، می‌کوشیم با استفاده از رهیافتِ تحلیلی نشانه‌شناسی اجتماعی تصویر که توسط کرس و ون‌لیوون چارچوب‌بندی شده است، نحوه‌ی برساختِ هویتِ ایرانیِ مهاجر را در یک متنِ رسانه‌ای بررسی کنیم. تحلیلِ ما نشان می‌دهد که در مدّت حضور این شخصیت در سریالِ میهن، سیرِ تطوّرِ هویتِ او، با استفاده از نمادپردازی‌های بصری و فنّ‌ِ بلاغت، به شیوه‌ای خاص به تصویر کشیده شده است. از منظر نشانه‌شناسیِ اجتماعی، روایت زندگی این قهرمان خیالی، می‌تواند به منبعی برای برسازیِ هویت‌های مطلوب و منطبق بر رویکردِ ایدئولوژیکِ سازندگان، تبدیل شود. فرح در کنار دیگر شخصیت‌های ایرانیِ مهاجرِ بازنمایی‌شده در متونِ رسانه‌ایِ دیگر، هم در برساختِ دوگانه‌ی خود/دیگریِ جدید مشارکت می‌کند و هم به جزئی از «منبعِ نشانه‌ایِ» ایرانیِ مهاجرِ امریکایی‌شده تبدیل می‌شود که بعداً نیز می‌تواند به منظورِ نیل به اهداف خاص، در متونِ دیگر مورد ارجاع قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction of Immigrant Iranian Identity in US Television; A case study of Homeland TV-series

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Vahidi 1
  • mohammad mahdizadeh 2
1 PhD candidate, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabataba'i University
2 Faculty of Communication, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

In this article, with focus on a special character of Homeland TV-series, named Fara Sherazi, we are seeking to analyze the construction of immigrant Iranian identity in US Television. In doing so, we will use analytical approach of social semiotics introduced by Gunther Kress and Theo van Leeuwen. We will also reviewed opposed elements and identities that used to construct the preferred identity. In our opinion, these kind of Iranian characters deconstruct conflated Arab / Muslim / Iranian identities and play an important role in re-framing the US new Other which can be used in continuous Self / Other opposition in life-time “state of exception”. At the end of this article we will conclude that Fara, along with other characters, participates in a process of identifying a new enemy for US and she became a semiotic resource of “Iranian Immigrant” which can be used as a reference in other mediated texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • Representation
  • Television
  • social semiotics
  • Semiotic Source
  • United States
  • Iran