نمایه نویسندگان

آ

 • آزادی، محمدحسین ظهور «خبر جعلی» در «عصر پساحقیقت» ؛‌ اهداف و پیامدها [(مقالات آماده انتشار)]
 • آستانه، محمدرضا بررسی کاربرد گرافیک خبری در سیمای جمهوری اسلامی ایران و ارائه شیوه‌های اصلاحی برای آن از نظر کارشناسان [دوره 9، شماره 21، 1392، صفحه 179-208]
 • آقا بابایی، ایمان فیلم، واقعیت و وهم گرایی [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 163-185]
 • آقاگل زاده، فردوس جستاری در گونه‌های زبانی و کنش‌های گفتاری برنامه‌های رادیویی «جوان ایرانی سلام» (رادیو جوان) و «سلام ایران» (رادیو ایران) [دوره 12، شماره 27، 1397، صفحه 9-30]
 • آقامحسنی، وحید نقش اینترنت به عنوان رسانه ای اجتماعی در مدیریت بحران اجتماعی [دوره 8، شماره 19، 1391، صفحه 25-46]
 • آقا محسنی، وحید نقش اینترنت به‌عنوان رسانه‌ا‌ی مجازی در مدیریت بحران اجتماعی [دوره 7، شماره 15، 1390، صفحه 9-31]

ا

 • ابراهیم پور، حبیب ارزیابی معیار «برنامه‌ریزی و مدیریت و بهبود عملکرد منابع انسانی معاونت صدا» طبق مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 105-122]
 • ابراهیمی کیاپی، هادی راهکارهای مقابله با موانع کاربرد زبان‌های محلی و شکل گیری هویت قومی در شبکه‌های استانی صداوسیما [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 159-181]
 • احسان، عبدالرحمن نقش بودجه‌بندی عملیاتی در مدیریت منابع انسانی؛ رهیافتی نظری در مدیریت رسانه [دوره 7، شماره 15، 1390، صفحه 75-98]
 • اخگری، محمد درآمدی بر فلسفه تلویزیون [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 11-22]
 • اخگری، محمد مطالعه شیوه‌های خلق شخصیت‌های باورپذیر در متون نمایشی رادیو [دوره 12، شماره 28، 1397، صفحه 1-26]
 • اربابی، محمود تصویر دینی از وحی تا رسانه با نگاهی به صحنه آرایی برنامه های گفتگو محور شبکه قرآن [دوره 10، شماره 23، 1393، صفحه 65-106]
 • اربابی، محمود کارگردانی تله‌فیلم [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 11-31]
 • ایزدی، فؤاد دیپلماسی عمومی برای کودکان: مطالعه موردی پویانمایی های والت دیزنی [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 133-158]
 • ایزدی، محمد رتوریک در رسانه های جمعی [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 37-79]
 • ایزدی، محمد فیلم غیرداستانی و شک باوری پسامدرینستی [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 137-162]
 • ایزددوست، صدیقه کودک و رسانه، تحلیلی در باب گفتمان های فیلم های تماشاخانه برای کودکان از روزنه اندیشه دینی [دوره 8، شماره 19، 1391، صفحه 47-71]
 • اسدزاده، مصطفی سیاست ـ سرگرمی در شبکه ماهواره‌ای «من و تو» تحلیل گفتمان انتقادی پنج فیلم مستند [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 9-30]
 • اسفندیاری، شهاب سبک ماکیومنتری؛ از دگرگونی فرم مستند تا واژگونی ادعای بازنمایی واقعیت [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 53-76]
 • اسکندری، علی بازکاوی فرهنگ سلبریتی‌گری و تعامل رسانه ملی با چهره‌ها [دوره 13، شماره 30، 1398، صفحه 7-33]
 • اسکندری، مجید تصویر دینی از وحی تا رسانه با نگاهی به صحنه آرایی برنامه های گفتگو محور شبکه قرآن [دوره 10، شماره 23، 1393، صفحه 65-106]
 • اسماعیلی، محسن اهمیت حق‌گرایی در ارائه پیام رسانه، از نگاه قرآن [دوره 7، شماره 16، 1390، صفحه 98-124]
 • اسمعیل نژاد، معصومه شیوه‌های استفاده از بازی‌های سنتی و بومی ایرانی در تولید مسابقات رادیویی [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 105-132]
 • افخمی، حسینعلی سواد رسانه‌ای مدیران و کارکنان روابط عمومی‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی کشور و عوامل مرتّبط با آن [دوره 9، شماره 21، 1392، صفحه 91-126]
 • افضلی فاروجی، میترا تبیین الگوی ارتباطات عمومی علم در برنامه‌سازی علمی در سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 30، 1398، صفحه 34-62]
 • اکبری، کمال تحلیل نشانه‌شناختی آگهی‌های بازرگانی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران از منظر سبک زندگی [دوره 12، شماره 27، 1397، صفحه 149-186]
 • اکرم، کیانوش سنخ‌بندی نظریات مربوط به بازی‌های رایانه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • البرزی دعوتی، هادی ظهور «خبر جعلی» در «عصر پساحقیقت» ؛‌ اهداف و پیامدها [(مقالات آماده انتشار)]
 • الوندی، علیرضا ارزش و رسانه [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 45-76]
 • امیری، فتح اله بررسی نقش فناوری نوین رسانه‌ای در تولید فیلم‌های مستند با موضوع حیات وحش [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 137-164]
 • امیری، مجتبی تبیین الگوی انتخاب راهبرد کنش گفتگویی توسط مناظره کنندگان مورد مطالعه: مناظره‌های انتخاباتی [دوره 13، شماره 30، 1398، صفحه 83-107]

ب

 • بابایی، سمیه طراحی راهبردهای مطلوب برای مدیریت خرده‌فرهنگ‌ها در شبکه استانی سیمای مرکز قزوین [دوره 9، شماره 21، 1392، صفحه 9-42]
 • بابایی میبدی، حمید تأثیر استفاده از تأیید کننده‌های مشهور در پیام‌های بازرگانی تلویزیون بر نگرش و قصد خرید مخاطبان [دوره 13، شماره 30، 1398، صفحه 253-277]
 • بیات، لیدا مطالعه جامعه شناختی تأثیر تلویزیون بر سرمایه اجتماعی خانواده (بررسی مقایسه‌ای خانواده‌های شهرستان‌های زنجان و خدابنده) [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 58-94]
 • باقری، سعید تدوین راهبردهای توسعه ورزش همگانی ازطریق شبکه ورزش سیما [دوره 10، شماره 23، 1393، صفحه 107-126]
 • باقری شریف آبادی، سهیلا مطالعه شیوه‌های خلق شخصیت‌های باورپذیر در متون نمایشی رادیو [دوره 12، شماره 28، 1397، صفحه 1-26]
 • بیچرانلو، عبدالله غذا و ذائقه سازی رسانه ای برای جذب مخاطب تلویزیونی؛ مطالعه موردی برنامه بفرمایید شام [(مقالات آماده انتشار)]
 • بروجردی علوی، مهدخت بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد برنامه‌سازان در شبکه‌های رادیویی معاونت صدا [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 123-148]
 • بروجردی علوی، مهدخت بازنمایی زنان چادری در سریال‌های تلویزیونی ایران [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 183-207]
 • بروجردی علوی، مهدخت بروجردی علوی تدوین شاخص‌های ارزیابی استراتژیک رسانه خدمت عمومی در حوزه فنی و زیرساخت صداوسیما با بهره‌گیری از کارت امتیازی متوازن [(مقالات آماده انتشار)]
 • بشیر، حسن مقایسه گفتمان های خبری وب سایت های فارسی شبکه های صدای آمریکا و العربیه در نقش جمهوری اسلامی ایران در تحولات خاورمیانه [دوره 10، شماره 22، 1393، صفحه 115-126]
 • بشیر، حسن سیاست رسانه‌ای شبکه پرس تی وی در ارائه تصویر ایران به مخاطبان انگلیسی زبان: مطالعه موردی برنامه ایران [دوره 12، شماره 28، 1397، صفحه 27-52]
 • بصیریان، حسین میزان اعتماد مخاطبان نخبه به اخبار وب‌سایت‌های فارسی زبان [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 40-60]
 • بناج، حسن مقایسه روشهای علمی و ذوقی در تحلیل آگهی های تبلیغاتی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 9-22]
 • بنی هاشمی، سیدمحسن زندگی روزمره بدون تلویزیون و جایگزین‌های تلویزیون در زندگی [دوره 9، شماره 20، 1392، صفحه 157-188]
 • بنی هاشمی، سید محسن آیین‌سازی در سینمای هالیوود [دوره 7، شماره 16، 1390، صفحه 9-41]
 • بهروزی، بهمن موسیقی و پیام‌های رادیویی [دوره 7، شماره 15، 1390، صفحه 155-169]
 • بهشتی، محمود مطالعه اسلوب‌های اختصاصی شبکه‌ی خبری بی‌بی‌سی فارسی برای جلب اعتماد مخاطبان: مطالعه موردی خبر 60 دقیقه [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهمنی، مهرزاد بازنمایی هویت جنسی مردانه در مجموعه تلویزیونی ستایش [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 149-170]

پ

 • پاپی صادقی، علی بازنمایی قیام توابین در سریال "مختار" [دوره 10، شماره 22، 1393، صفحه 157-196]
 • پاک ضمیر، سارا تاریخچه رسانه های ارتباطی [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 219-236]
 • پهلوان نژاد، محمدرضا کارکرد نشانه‌شناسی لایه‌ای به‌عنوان یک روش تحلیل متن در قالب «آگهی خدمات عمومی» در شبکه رادیویی سلامت [دوره 12، شماره 28، 1397، صفحه 71-94]
 • پورحسین، رضا الگوهای اخلاقی کانال های ماهواره ای؛ مطالعه موردی سریال "عشق ممنوع" [دوره 10، شماره 22، 1393، صفحه 89-114]
 • پور حسین، رضا ارائة راهکارهای مدیریت منابع انسانی در حوزة بکارگیری مجریان در صداوسیما [دوره 12، شماره 27، 1397، صفحه 89-118]
 • پور حسین، رضا تبیین الگوی ارتباطات عمومی علم در برنامه‌سازی علمی در سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 30، 1398، صفحه 34-62]

ت

 • ترقی، مرتضی چالش‌های تعامل دین و تلویزیون با تأکید بر نمایش شخصیت‌های قدسی و معصوم [دوره 7، شماره 16، 1390، صفحه 42-80]
 • تقی پور، فائزه بازنمایی ابعاد هویت فرهنگی در مجموعه انیمیشن باب اسفنجی [دوره 12، شماره 28، 1397، صفحه 121-150]
 • تمجیدی، محمدحسین بررسی مآخذ عمده زیبایی شناسی تلویزیون [دوره 5، شماره 7، 1388، صفحه 93-102]

ج

 • جاوید، مقداد فلسفه رسانه و فضای سایبر [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 50-59]
 • جاوید، مقداد فناوری جدید و فرهنگ بصری [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 73-87]
 • جعفری، علی بازنمایی زندگی طبقه متوسط در سینمای ایران (نشانه شناسی فیلم جدایی نادر از سیمین) [دوره 9، شماره 21، 1392، صفحه 127-150]
 • جمادی، سیاوش صنعت فرهنگ و رسانه های تکنیکی [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 23-36]
 • جولانی، طاهره کارکرد نشانه‌شناسی لایه‌ای به‌عنوان یک روش تحلیل متن در قالب «آگهی خدمات عمومی» در شبکه رادیویی سلامت [دوره 12، شماره 28، 1397، صفحه 71-94]

چ

 • چابکی، شایسته کاربرد موسیقی در برنامه رادیویی بر اساس ریتم شبانه روزی بدون شنونده ی رادیو [دوره 6، شماره 13، 1389، صفحه 69-89]
 • چراغپور، حمید رضا مقایسه وضعیت موجود و مطلوب تبلیغات ضددخانیات در سیمای جمهوری اسلامی ایران (از نظر کارشناسان ارتباطات و شورای سلامت سازمان صداوسیما در سال 1390 [دوره 9، شماره 21، 1392، صفحه 73-90]

ح

 • حاتمی، امیر بررسی نقش قابلیت‌های فناوری در پیاده‌سازی موفق نوآوری باز در حوزه IPTV سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 31-52]
 • حاجی، سمیه طراحی و شکل‌گیری رویداد رسانه‌ای: مطالعه موردی پوشش رسانه‌ای ازدواج نوه ملکه انگلیس از شبکه بی‌بی‌سی فارسی (29 آوریل 2011) [دوره 9، شماره 20، 1392، صفحه 189-210]
 • حاجی حیدری، حامد سنخ‌بندی نظریات مربوط به بازی‌های رایانه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، افسانه ارزیابی معیار «برنامه‌ریزی و مدیریت و بهبود عملکرد منابع انسانی معاونت صدا» طبق مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 105-122]
 • حسینی، الهام السادات شیوه‌های استفاده از بازی‌های سنتی و بومی ایرانی در تولید مسابقات رادیویی [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 105-132]
 • حسینی، سید بشیر پیشینه، گستره، عناصر و مفهوم سرگرم آموزی به عنوان یک راهبرد ارتباطی [دوره 10، شماره 24، 1393، صفحه 225-260]
 • حسینی، سید بشیر طراحی و شکل‌گیری رویداد رسانه‌ای: مطالعه موردی پوشش رسانه‌ای ازدواج نوه ملکه انگلیس از شبکه بی‌بی‌سی فارسی (29 آوریل 2011) [دوره 9، شماره 20، 1392، صفحه 189-210]
 • حسینی، سید بشیر تدوین الگوی ارتباطات کلامی انسان با انسان درنهج البلاغه [دوره 10، شماره 22، 1393، صفحه 35-60]
 • حسینی، سیدحسن خوانش فلسفی از فیلم ماتریکس بر اساس مکتب شک ‎گرایی [دوره 13، شماره 30، 1398، صفحه 108-133]
 • حسینی پاکدهی، علیرضا چگونگی بازتاب تحولات سیاسی کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا در رسانه‌ها: بررسی تطبیقی سایت بی.بی.سی فارسی و ایرنا [دوره 9، شماره 21، 1392، صفحه 151-178]
 • حسینی گلکار، مرتضی ماده، فرآیند و دامنه مونتاژ در نظر شکل گرایان [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 91-115]
 • حکیم آرا، محمدعلی پردازش پیام‌های متنی و زیرمتنی تلویزیون:تأثیر هدفمندی مخاطب و هماهنگی موضوعی میان پیام‌ها بر یادآوری [دوره 9، شماره 20، 1392، صفحه 101-124]
 • حکیم آرا، محمدعلی روانشناسی رسانه؛ با تأکید بر تلویزیون، کودک و نوجوان [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 117-125]
 • حکیم آرا، محمدعلی روان شناسی پیام های تصویری [دوره 5، شماره 7، 1388، صفحه 69-82]
 • حکیم آرا، محمد علی زیبایی شناسی تلویزیون؛ادراک، شناخت و مبانی ساختی [دوره 5، شماره 7، 1388، صفحه 121-130]

خ

 • خاشعی، رضا انسان شناسی تصویری؛ تفکر مردم شناختی مبتنی بر سکانس [دوره 9، شماره 20، 1392، صفحه 125-156]
 • خاکمردانی، رضا بررسی ضرورت راه‌اندازی رادیوهای تخصصی دیگر، از نظر عوامل شبکه‌های رادیوهای تخصصی، و اولویت راه‌اندازی رادیوهای تخصصی در استان‌ها [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 123-136]
 • خیامی، عبدالکریم بازکاوی فرهنگ سلبریتی‌گری و تعامل رسانه ملی با چهره‌ها [دوره 13، شماره 30، 1398، صفحه 7-33]
 • خجسته، حسن نقش اینترنت به‌عنوان رسانه‌ا‌ی مجازی در مدیریت بحران اجتماعی [دوره 7، شماره 15، 1390، صفحه 9-31]
 • خجسته، حسن بررسی ضرورت راه‌اندازی رادیوهای تخصصی دیگر، از نظر عوامل شبکه‌های رادیوهای تخصصی، و اولویت راه‌اندازی رادیوهای تخصصی در استان‌ها [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 123-136]
 • خجسته باقرزاده، حسن نقش اینترنت به عنوان رسانه ای اجتماعی در مدیریت بحران اجتماعی [دوره 8، شماره 19، 1391، صفحه 25-46]
 • خجسته باقرزاده، حسن کارکرد نشانه‌شناسی لایه‌ای به‌عنوان یک روش تحلیل متن در قالب «آگهی خدمات عمومی» در شبکه رادیویی سلامت [دوره 12، شماره 28، 1397، صفحه 71-94]
 • خجسته باقرزاده، حسن چگونگی بازنمایی بدن در گفتمان‌های لذت و خوشایندی، سلامت و منزلت در آگهی‌های بازرگانی [دوره 13، شماره 30، 1398، صفحه 134-156]
 • خرمی، علیرضا پایدار سازی تصویر در دوربین های ویدیوئی به روش فازی [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 74-83]
 • خسروی، صبا آیین‌سازی در سینمای هالیوود [دوره 7، شماره 16، 1390، صفحه 9-41]
 • خسروی، نگار مروری بر تأثیر سیستم های چند عاملی ارتباطی در آیندة رسانه های دیجیتالی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 81-96]
 • خطایی، سوسن کاربرد چند رسانه ای در آموزش غیرمستقیم و فرهنگ سازی نزد کودکان و نوجوانان با تأکید بر فیلم و بازی های رایانه های [دوره 8، شماره 19، 1391، صفحه 118-142]
 • خلجی، سپهر بازنمایی ابعاد هویت فرهنگی در مجموعه انیمیشن باب اسفنجی [دوره 12، شماره 28، 1397، صفحه 121-150]
 • خلقتی، مرضیه بازکاوی فرهنگ سلبریتی‌گری و تعامل رسانه ملی با چهره‌ها [دوره 13، شماره 30، 1398، صفحه 7-33]
 • خلیلی، زهرا زندگی روزمره بدون تلویزیون و جایگزین‌های تلویزیون در زندگی [دوره 9، شماره 20، 1392، صفحه 157-188]

د

 • دادگران، سیدمحمد بررسی تأثیر تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خرید مصرف کنندگان در مرحله متقاعد سازی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 23-34]
 • دادگران، سیدمحمد رادیو، پژوهش و رضامندی مخاطب [دوره 6، شماره 13، 1389، صفحه 32-49]
 • دادگران، سیدمحمد تلویزیون و نقش آن در توسعة تئاتر کشور [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 96-123]
 • دادگران، محمد بازنمایی غرب در سینمای ایران [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 61-95]
 • دارایی، علی اصغر زیبایی شناسی تلویزیون از نظرگاه بودیار [دوره 5، شماره 7، 1388، صفحه 103-120]
 • دارابی، علی مقایسه گفتمان های خبری وب سایت های فارسی شبکه های صدای آمریکا و العربیه در نقش جمهوری اسلامی ایران در تحولات خاورمیانه [دوره 10، شماره 22، 1393، صفحه 115-126]
 • دبیرمقدم، محمد تحلیل انتقادی استعاره‌ها در مناظره‌های تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری 1396 ایران [دوره 13، شماره 30، 1398، صفحه 227-252]
 • دستور، مجتبی بررسی اثربخشی برنامه های آموزشی شبکه آموزش سیما(مطالعه موردی دانش پذیران دانشگاه پیام نور) [دوره 8، شماره 19، 1391، صفحه 142-167]
 • ده باشی شریف، فروزان انواع طنز و شیوه دوبله آن در انیمیشن زوتوپیا(شهر حیوانات) براساس مدل مارتینز سیرا [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 209-225]

ذ

 • ذکایی، محمدسعید رمزگذاری و رمزگشایی خبر تلویزیونی؛ مقایسه اخبار تلویزیون ج.ا.ا و بی بی سی فارسی [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 171-195]

ر

 • رابلی زاده، اردشیر مقایسه گفتمان سایت های واحد مرکزی خبرصداوسیما، بی‌بی‌سی فارسی و العربیه فارسی در پوشش اخبار داعش [دوره 12، شماره 27، 1397، صفحه 62-89]
 • راستی پیشه، طاهره بررسی روابط دختران وپسران مجرد در سریال‌های ایرانی با رویکرد معیار‌های اسلامی و سیاست‌های اجرایی افق رسانه [دوره 7، شماره 16، 1390، صفحه 125-162]
 • رجبی، مجید سواد رسانه‌ای مدیران و کارکنان روابط عمومی‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی کشور و عوامل مرتّبط با آن [دوره 9، شماره 21، 1392، صفحه 91-126]
 • رجب زاده طهماسبی، علی جایگاه و ساختار متون روایتی(نمایشی) در تلویزیون [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 59-89]
 • رجب زاده طهماسبی، علی شیوه اجرایی در مستند تلویزیونی ویژگی‌ها و قابلیت‌های آن [دوره 10، شماره 25، 1393، صفحه 33-58]
 • رجب زاده طهماسبی، علی مستند ورزشی؛ زمینه‌ها و ضرورت‌ها [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 11-39]
 • رجب زاده طهماسبی، علی واکاوی نظام إرتقاء کیفیت در فعالیت‌ها و تولیدات رسانه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • رجبیه شایان، زهره آیا رادیو تلویزیون موجب تخریب سرمایه اجتماعی می شود؟ [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 104-123]
 • رحمانی، حسن نظریه های فلسفه رسانه [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 60-72]
 • رحمانی، علیرضا سیاست رسانه‌ای شبکه پرس تی وی در ارائه تصویر ایران به مخاطبان انگلیسی زبان: مطالعه موردی برنامه ایران [دوره 12، شماره 28، 1397، صفحه 27-52]
 • رحیمیان، مهدی زمان و زمانبندی در فیلم و ادبیات [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 77-91]
 • رحمتی، محمدمهدی مفاهیم نوین الگوی رسانه خدمت عمومی ( PSB) [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 149-164]
 • رحمتی، مهدی تدوین شاخص‌های ارزیابی استراتژیک رسانه خدمت عمومی در حوزه فنی و زیرساخت صداوسیما با بهره‌گیری از کارت امتیازی متوازن [(مقالات آماده انتشار)]
 • رزمجو، علی اکبر بازنمایی قیام توابین در سریال "مختار" [دوره 10، شماره 22، 1393، صفحه 157-196]
 • رضوی طوسی، سیدمجتبی نگاهی انتقادی به مبانی ارتباطات انسانی [دوره 7، شماره 16، 1390، صفحه 81-97]
 • رضوی طوسی، سید مجتبی تحلیل محتوای خبر 60 دقیقه بی‌بی‌سی فارسی در مورد یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری [دوره 10، شماره 24، 1393، صفحه 63-102]
 • رمضانی، احمد به کارگیری عناصر نمایشی در خبر [دوره 10، شماره 24، 1393، صفحه 143-192]
 • روحانی، سیدعلی رابطه میان هویتِ مقاومت و قدرت نرم: مطالعه موردی سینمای فلسطین [(مقالات آماده انتشار)]
 • روشندل اربطانی، طاهر بررسی ارتباط بین ساختار و تعهد سازمانی کارکنان رادیو در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 58-73]
 • روشندل اربطانی، طاهر بررسی نقش قابلیت‌های فناوری در پیاده‌سازی موفق نوآوری باز در حوزه IPTV سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 31-52]
 • روشندل اربطانی، طاهر تبیین الگوی ارتباطات عمومی علم در برنامه‌سازی علمی در سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 30، 1398، صفحه 34-62]

ز

 • زابلی زاده، اردشیر بررسی میزان استفاده از مقولات ساختاری روایت و خطابه در گزارش های خبری شبکه خبر [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 197-232]
 • زابلی زاده، اردشیر مقایسة گفتمان سایت‌های واحد مرکزی خبر صداوسیما، بی‌بی‌سی فارسی و العربیه فارسی در پوشش اخبار داعش [دوره 12، شماره 27، 1397، صفحه 61-88]
 • زابلی زاده، اردشیر مطالعه اسلوب‌های اختصاصی شبکه‌ی خبری بی‌بی‌سی فارسی برای جلب اعتماد مخاطبان: مطالعه موردی خبر 60 دقیقه [(مقالات آماده انتشار)]
 • زرنگار، احمد مفهوم شناسی واژه‌های ارتباطات اجتماعی در قرآن کریم [دوره 7، شماره 16، 1390، صفحه 181-192]
 • زکریایی، ایمان خوانش فلسفی از فیلم ماتریکس بر اساس مکتب شک ‎گرایی [دوره 13، شماره 30، 1398، صفحه 108-133]

س

 • ساداتی، سیدنصرالله بررسی روند تغییرات شاخص‌های سازمان یادگیرنده در معاونت آموزشی سازمان صدا و سیما طی سال‌های 1383 تا 1388 [دوره 7، شماره 15، 1390، صفحه 99-132]
 • ساروخانی، باقر کودک و رسانه، تحلیلی در باب گفتمان های فیلم های تماشاخانه برای کودکان از روزنه اندیشه دینی [دوره 8، شماره 19، 1391، صفحه 47-71]
 • ساروخانی، باقر سخن سردبیر [دوره 12، شماره 27، 1397، صفحه 7-8]
 • ساروخانی، باقر چگونگی بازنمایی بدن در گفتمان‌های لذت و خوشایندی، سلامت و منزلت در آگهی‌های بازرگانی [دوره 13، شماره 30، 1398، صفحه 134-156]
 • ساعی، محمدحسین ارائة راهکارهای مدیریت منابع انسانی در حوزة بکارگیری مجریان در صداوسیما [دوره 12، شماره 27، 1397، صفحه 89-118]
 • ساعی، محمد حسین ظهور «خبر جعلی» در «عصر پساحقیقت» ؛‌ اهداف و پیامدها [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساکی، امیر شبکه‌های استانی و تقویت فرهنگ‌های بومی [دوره 7، شماره 15، 1390، صفحه 32-42]
 • سالاری، عزیزالله تحلیل نشانه‌شناختی اینفوگرافیک و موشن گرافیک‌های پخش شده از شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران در سال 1396 [دوره 12، شماره 28، 1397، صفحه 199-228]
 • سجودی، فرزان بازنمایی هویت جنسی مردانه در مجموعه تلویزیونی ستایش [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 149-170]
 • سخی، زهرا بازنمایی غرب در سینمای ایران [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 61-95]
 • سیدی، سید محمدرضا مطالعات سینمایی عصب پایه:کاربرد عصب‌شناسی در سینما [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 97-125]
 • سرابی، سعید بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با عملکرد کارکنان معاونت اداری مالی سازمان صداوسیما از دیدگاه کارکنان [دوره 8، شماره 19، 1391، صفحه 72-98]
 • سرابی، سعید بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه‌ی آن با عملکرد کارکنان معاونت اداری و مالی سازمان صدا و سیما از دیدگاه کارکنان [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 165-197]
 • سرابی، سعید بررسی میزان توجه به اخبار توسعه در خبرگزاری جمهوری اسلامی "ایران(ایرنا) و واحد مرکزی خبر " [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 85-104]
 • سررشته داری، سیما حوزه های مشارکت در فیلم مستند مشارکتی [دوره 10، شماره 23، 1393، صفحه 153-195]
 • سروی زرگر، محمد معرفی کتاب: اسطوره های آگهی های تبلیغات تجاری [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 124-131]
 • سطوت، زهره بررسی متن نمایش صحنه ای و نمایش رادیویی [دوره 6، شماره 13، 1389، صفحه 90-116]
 • سعادت سیرت، ناهید «تحلیل روایت پویانمایی تلویزیونی با تأکید بر زیبایی‌شناسی ساختار عناصر بصری؛ مطالعه موردی فیلم قاصدک» [(مقالات آماده انتشار)]
 • سعید آبادی، محمدرضا مفاهیم نوین الگوی رسانه خدمت عمومی ( PSB) [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 149-164]
 • سعیدی آریا، فرانک جایگاه سواد رسانه‌ای در برنامه‌های رادیویی خردسالان. [دوره 10، شماره 25، 1393، صفحه 139-162]
 • سقطچی، امین شیوه اجرایی در مستند تلویزیونی ویژگی‌ها و قابلیت‌های آن [دوره 10، شماره 25، 1393، صفحه 33-58]
 • سلیمانیان، علی اصغر بازنمایی سبک زندگی در سریال های خانوادگی پربیننده تلویزیون در دهه هفتاد مطالعه موردی سریال «پدرسالار» [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلیمان زاده، زهراسادات نقش بودجه‌بندی عملیاتی در مدیریت منابع انسانی؛ رهیافتی نظری در مدیریت رسانه [دوره 7، شماره 15، 1390، صفحه 75-98]
 • سماعی، مریم بررسی محتوای موسیقایی رادیو آوا به روش تحلیل محتوای کیفی [دوره 12، شماره 27، 1397، صفحه 119-148]
 • سهامی، بابک بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد برنامه‌سازان در شبکه‌های رادیویی معاونت صدا [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 123-148]
 • سوهانی، کمیل پیشینه، گستره، عناصر و مفهوم سرگرم آموزی به عنوان یک راهبرد ارتباطی [دوره 10، شماره 24، 1393، صفحه 225-260]

ش

 • شاداب، زهرا السادات بررسی ارتباط بین ساختار و تعهد سازمانی کارکنان رادیو در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 58-73]
 • شاکری نژاد، محسن بازنمایی زنان چادری در سریال‌های تلویزیونی ایران [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 183-207]
 • شیخ الاسلامی، حسین اخلاق شکل دادن به رسانه ها در جوامع متکثر؛ آیا اصول اصلاح طلبانه هنوز مناسبند؟ [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 186-192]
 • شیخ مهدی، علی رویکردی فلسفی به اصل علیت در روایت سینمایی پست مدرن (مطالعه‌ای بر فیلم طعم گیلاس) [دوره 12، شماره 28، 1397، صفحه 53-70]
 • شریفی، سید مهدی بررسی نقش قابلیت‌های فناوری در پیاده‌سازی موفق نوآوری باز در حوزه IPTV سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 31-52]
 • شریف خدایی، مجید اقتباس رادیویی از داستان های منثور عرفانی برای نمایش نامه رادیویی [دوره 10، شماره 24، 1393، صفحه 9-26]
 • شریف خدایی، مجید بررسی متن نمایش صحنه ای و نمایش رادیویی [دوره 6، شماره 13، 1389، صفحه 90-116]
 • شریف خدایی، مجید مطالعه شیوه‌های خلق شخصیت‌های باورپذیر در متون نمایشی رادیو [دوره 12، شماره 28، 1397، صفحه 1-26]
 • شفیع زاده برمی، سمانه تحلیل استعاره‌های مفهومی مناظره‌های تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 77-103]
 • شکری، حمید تدوین الگوی ارتباطات کلامی انسان با انسان درنهج البلاغه [دوره 10، شماره 22، 1393، صفحه 35-60]
 • شکربیگی، عالیه مطالعه جامعه شناختی تأثیر تلویزیون بر سرمایه اجتماعی خانواده (بررسی مقایسه‌ای خانواده‌های شهرستان‌های زنجان و خدابنده) [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 58-94]
 • شکربیگی، عالیه بررسی مقایسه‌ای میزان استفاده از رسانه‌های نوین (اینترنت) و تأثیر آن بر میزان همبستگی اجتماعی دانشجویان دانشگاه‌های آزاد و دولتی زنجان [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 63-80]
 • شکربیگی، عالیه آیا رادیو تلویزیون موجب تخریب سرمایه اجتماعی می شود؟ [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 104-123]
 • شمس، مرتضی شبکه‌های اجتماعی مجازی و تولید شایعات در انتخاباتِ سیاسی (مطالعه موردی: شبکه اجتماعی اینستاگرام) [دوره 12، شماره 28، 1397، صفحه 95-120]
 • شمسایی نیا، رامین مقایسه گفتمان های خبری وب سایت های فارسی شبکه های صدای آمریکا و العربیه در نقش جمهوری اسلامی ایران در تحولات خاورمیانه [دوره 10، شماره 22، 1393، صفحه 115-126]
 • شمشیری، ابراهیم دیپلماسی عمومی برای کودکان: مطالعه موردی پویانمایی های والت دیزنی [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 133-158]
 • شهبا، محمد الگوهای بسط شخصیت در مجموعه تلویزیونی فارگو [دوره 13، شماره 30، 1398، صفحه 63-82]

ص

 • صابر عاملی، حوا بررسی اهمیت رویکرد رادیو در طرح ناهنجاری های اجتماعی و آسیب شناسی طرح ناهنجاری های اقتصادی [دوره 6، شماره 13، 1389، صفحه 50-68]
 • صالحی، نرجس السادات آیا جوانان و نوجوانان از سبک گفتار محاوره ای رضایت دارند؟ [دوره 6، شماره 13، 1389، صفحه 10-31]
 • صباحی، محمدحسین مستند ورزشی؛ زمینه‌ها و ضرورت‌ها [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 11-39]
 • صحرائی، مصطفی تحلیل جامعه شاختی رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و سرمایه اجتماعی(مطالعه موردی جوانان30-18 سال شهر سردشت) [دوره 10، شماره 23، 1393، صفحه 127-152]
 • صدقی، مهدی تبیین الگوی انتخاب راهبرد کنش گفتگویی توسط مناظره کنندگان مورد مطالعه: مناظره‌های انتخاباتی [دوره 13، شماره 30، 1398، صفحه 83-107]
 • صدیقی، هادی بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با عملکرد کارکنان معاونت اداری مالی سازمان صداوسیما از دیدگاه کارکنان [دوره 8، شماره 19، 1391، صفحه 72-98]
 • صدیقی، هادی بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه‌ی آن با عملکرد کارکنان معاونت اداری و مالی سازمان صدا و سیما از دیدگاه کارکنان [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 165-197]
 • صدیق جمالی، یعقوب عاشیق: خنیاگر خلق؛ بررسی خاستگاه هنرعاشیقی [دوره 7، شماره 15، 1390، صفحه 133-154]
 • صلحی مقدم، عباس جستاری در گونه‌های زبانی و کنش‌های گفتاری برنامه‌های رادیویی «جوان ایرانی سلام» (رادیو جوان) و «سلام ایران» (رادیو ایران) [دوره 12، شماره 27، 1397، صفحه 9-30]
 • صلواتیان، سیاوش مطالعات سینمایی عصب پایه:کاربرد عصب‌شناسی در سینما [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 97-125]
 • صلواتیان، سیاوش راهکارهای کاهش هزینه‌های جاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 30، 1398، صفحه 157-190]

ض

 • ضابطی جهرمی، احمد تاریخ نگاری تصویری: گفتمان «فیلم گردآوری» از مواد مستند آرشیوی [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 9-33]
 • ضابطی جهرمی، احمد شناخت رابطه میزانسن و تدوین در روایت فیلم داستانی. [دوره 10، شماره 25، 1393، صفحه 9-32]
 • ضابطی جهرمی، احمد بررسی نقش فناوری نوین رسانه‌ای در تولید فیلم‌های مستند با موضوع حیات وحش [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 137-164]
 • ضابطی جهرمی، احمد نقش پژوهش اسنادی در تولید فیلم مستند آرشیوی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 11-29]
 • ضابطی جهرمی، احمد بررسی و مقایسه فیلم های مستند مردم نگار (اتنوگرافیک) پیرامون ایران با مطالعه موردی فیلم های "علف"، "قوم باد"، "شقایق سوزان"، "بلوط" و" تاراز" [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 11-38]
 • ضابطی جهرمی، احمد زیبایی شناسی و شکل شناسی برش در عصر تدوین دیجیتالی [دوره 5، شماره 7، 1388، صفحه 11-52]

ط

 • طباخی ممقانی، جواد مقایسه نقش سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و خدمتگزار درتوانمندسازی کارکنان سازمان صدا و سیمای مرکز مازندران [دوره 12، شماره 28، 1397، صفحه 229-255]
 • طلایی، حمید رادیو و جذب مخاطب کودک در ایران [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 53-62]

ع

 • عابدی، ابوالفضل خوانش فلسفی از فیلم ماتریکس بر اساس مکتب شک ‎گرایی [دوره 13، شماره 30، 1398، صفحه 108-133]
 • عادل، شهاب الدین ساختار زمان در روایت سینمایی [دوره 5، شماره 7، 1388، صفحه 53-68]
 • عامریان، فاطمه راهکارهای مقابله با موانع کاربرد زبان‌های محلی و شکل گیری هویت قومی در شبکه‌های استانی صداوسیما [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 159-181]
 • عبدالحسینی، محمد بودجه ریزی عملیاتی، اثربخش ترین بعد مدیریت منابع مالی در رادیو ایران [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 84-103]
 • علیزاده، عبدالرحمان رمزگذاری و رمزگشایی خبر تلویزیونی؛ مقایسه اخبار تلویزیون ج.ا.ا و بی بی سی فارسی [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 171-195]

غ

 • غلامی، غلامرضا معیارهای مطلوب دروازه بانی خبر در رسانه ملّی [دوره 10، شماره 24، 1393، صفحه 28-62]
 • غلامرضا، علی اصغر ارائه راهبرد مطلوب مرکز آموزش سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 25، 1393، صفحه 59-82]
 • غلامعلی، اسدالله رویکردی فلسفی به اصل علیت در روایت سینمایی پست مدرن (مطالعه‌ای بر فیلم طعم گیلاس) [دوره 12، شماره 28، 1397، صفحه 53-70]
 • غلامی ناصرآبادی، احمد سرمایه اجتماعی شبکه و اینترنت بررسی ویژگی های ساختاری و کارکردی و تعاملی کاربران دانشجو از اینترنت [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 34-57]
 • غمخواری، سیدعلی نقش پژوهش اسنادی در تولید فیلم مستند آرشیوی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 11-29]
 • غنی زاده سیدلر، فرح مقایسه وضعیت موجود و مطلوب تبلیغات ضددخانیات در سیمای جمهوری اسلامی ایران (از نظر کارشناسان ارتباطات و شورای سلامت سازمان صداوسیما در سال 1390) [دوره 9، شماره 21، 1392، صفحه 43-72]

ف

 • فراهانی، اعظم بررسی کاربرد گرافیک خبری در سیمای جمهوری اسلامی ایران و ارائه شیوه‌های اصلاحی برای آن از نظر کارشناسان [دوره 9، شماره 21، 1392، صفحه 179-208]
 • فراهانی، امیر حسین هرمنوتیکِ ارتباطات [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 43-52]
 • فرخ نژاد، رضا تحلیل نشانه‌شناختی اینفوگرافیک و موشن گرافیک‌های پخش شده از شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران در سال 1396 [دوره 12، شماره 28، 1397، صفحه 199-228]
 • فرخ نژاد، رضا نشانه‌شناسی فرهنگی برنامه‌های شبکه کودک سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 30، 1398، صفحه 191-226]
 • فرخ نژاد، رضا بررسی هویت‌های کودک مطلوب گفتمان انقلاب اسلامی در شبکه کودک سیمای جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرقانی، محمد مهدی رمزگذاری و رمزگشایی خبر تلویزیونی؛ مقایسه اخبار تلویزیون ج.ا.ا و بی بی سی فارسی [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 171-195]
 • فرقانی، محمد مهدی شبکه‌های اجتماعی مجازی و تولید شایعات در انتخاباتِ سیاسی (مطالعه موردی: شبکه اجتماعی اینستاگرام) [دوره 12، شماره 28، 1397، صفحه 95-120]
 • فرهنگی، علی اکبر بودجه ریزی عملیاتی، اثربخش ترین بعد مدیریت منابع مالی در رادیو ایران [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 84-103]
 • فرهنگی، علی اکبر تبیین الگوی ارتباطات عمومی علم در برنامه‌سازی علمی در سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 30، 1398، صفحه 34-62]
 • فضل زاده، هوشنگ بررسی میزان هماهنگی و تعارض محتوایی تبلیغات سلامت و تبلیغات بازرگانی سیما [دوره 10، شماره 22، 1393، صفحه 197-224]
 • فضلی زاده، اسماعیل ارائة راهکارهای مدیریت منابع انسانی در حوزة بکارگیری مجریان در صداوسیما [دوره 12، شماره 27، 1397، صفحه 89-118]
 • فقیهی نژاد، مهدی نگاهی انتقادی به مبانی ارتباطات انسانی [دوره 7، شماره 16، 1390، صفحه 81-97]
 • فلاح برندق، مهدی نشانه شناسی سریال های پربیننده با تاکید بر اخلاق؛ مطالعه موردی سریال پایتخت [دوره 10، شماره 23، 1393، صفحه 31-46]
 • فنائیان، رامین تلویزیون و نقش آن در توسعة تئاتر کشور [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 96-123]
 • فهیمی فر، اصغر چالش‌های تعامل دین و تلویزیون با تأکید بر نمایش شخصیت‌های قدسی و معصوم [دوره 7، شماره 16، 1390، صفحه 42-80]
 • فهیمی فر، اصغر رویکردی فلسفی به اصل علیت در روایت سینمایی پست مدرن (مطالعه‌ای بر فیلم طعم گیلاس) [دوره 12، شماره 28، 1397، صفحه 53-70]
 • فهیمی فر، اصغر خوانش فلسفی از فیلم ماتریکس بر اساس مکتب شک ‎گرایی [دوره 13، شماره 30، 1398، صفحه 108-133]
 • فهیمی فر، علی اصغر بررسی محدودیت‌ها و مزایای شیوه فعلی تولید تله فیلم در سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 29-42]

ق

 • قاسمی، ابوالحسن راهبردهای مستند ساز در رویارویی با واقعیت ( مستند بسته، مستند یاز) [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 35-58]
 • قاسمی، ابوالحسن حوزه های مشارکت در فیلم مستند مشارکتی [دوره 10، شماره 23، 1393، صفحه 153-195]
 • قاسمی، ابوالحسن راهبردهای مستندسازدر مواجهه با واقعیت [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 95-122]
 • قاسمی، حسن مقایسة گفتمان سایت‌های واحد مرکزی خبر صداوسیما، بی‌بی‌سی فارسی و العربیه فارسی در پوشش اخبار داعش [دوره 12، شماره 27، 1397، صفحه 61-88]
 • قاسمی، حسن مقایسه گفتمان سایت های واحد مرکزی خبرصداوسیما، بی‌بی‌سی فارسی و العربیه فارسی در پوشش اخبار داعش [دوره 12، شماره 27، 1397، صفحه 62-89]
 • قاسمی، مجتبی شناخت رابطه میزانسن و تدوین در روایت فیلم داستانی. [دوره 10، شماره 25، 1393، صفحه 9-32]
 • قره داغی، منصوره تحلیل نشانه شناختی عکس های خبری قاب تصویر(مدالیون) بخش خبری 21 سیمای جمهوری اسلامی ایران با موضوع اخبار بحران سیاسی کشورهای عربی [دوره 10، شماره 23، 1393، صفحه 9-30]
 • قلیچ لی، بهروز بررسی نقش قابلیت‌های فناوری در پیاده‌سازی موفق نوآوری باز در حوزه IPTV سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 31-52]

ک

 • کاجی، حسین نگاهی به فلسفه تکنولوژیو فلسفه رسانه؛تکنولوژی به مثابه رسانه [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 88-105]
 • کاویان، نیما سبک ماکیومنتری؛ از دگرگونی فرم مستند تا واژگونی ادعای بازنمایی واقعیت [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 53-76]
 • کریمی، مجید تصویر و نشانه های نوشتاری در رمزگذاری اطلاعات [دوره 5، شماره 7، 1388، صفحه 83-93]
 • کریمی، مجید مقایسه نقش سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و خدمتگزار درتوانمندسازی کارکنان سازمان صدا و سیمای مرکز مازندران [دوره 12، شماره 28، 1397، صفحه 229-255]
 • کرم پور میرزا، علی چگونگی بازتاب تحولات سیاسی کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا در رسانه‌ها: بررسی تطبیقی سایت بی.بی.سی فارسی و ایرنا [دوره 9، شماره 21، 1392، صفحه 151-178]
 • کریمی میبدی، احسان ارائه راهبرد مطلوب مرکز آموزش سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 25، 1393، صفحه 59-82]
 • کریمی میبدی، احسان تأثیر استفاده از تأیید کننده‌های مشهور در پیام‌های بازرگانی تلویزیون بر نگرش و قصد خرید مخاطبان [دوره 13، شماره 30، 1398، صفحه 253-277]
 • کشوری، علی بازتولید ظرفیت های روایتی داستان های فولکلور "بخشی" ها در قالبهای مناسب برنامه سازی تلویزیونی [دوره 10، شماره 22، 1393، صفحه 61-88]
 • کلهر، فاطمه بررسی اهمیت رویکرد رادیو در طرح ناهنجاری های اجتماعی و آسیب شناسی طرح ناهنجاری های اقتصادی [دوره 6، شماره 13، 1389، صفحه 50-68]
 • کمال، محمد الگوهای اخلاقی کانال های ماهواره ای؛ مطالعه موردی سریال "عشق ممنوع" [دوره 10، شماره 22، 1393، صفحه 89-114]
 • کنجکاو منفرد، امیررضا تأثیر استفاده از تأیید کننده‌های مشهور در پیام‌های بازرگانی تلویزیون بر نگرش و قصد خرید مخاطبان [دوره 13، شماره 30، 1398، صفحه 253-277]

گ

 • گیل آبادی، شهرام بازتولید ظرفیت های روایتی داستان های فولکلور "بخشی" ها در قالبهای مناسب برنامه سازی تلویزیونی [دوره 10، شماره 22، 1393، صفحه 61-88]
 • گیویان، عبدالله بررسی کاربرد گرافیک خبری در سیمای جمهوری اسلامی ایران و ارائه شیوه‌های اصلاحی برای آن از نظر کارشناسان [دوره 9، شماره 21، 1392، صفحه 179-208]
 • گیویان، عبدالله مقایسه روشهای علمی و ذوقی در تحلیل آگهی های تبلیغاتی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 9-22]
 • گیویان، عبدالله بازنمایی غرب در سینمای ایران [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 61-95]
 • گیویان، عبدالله سرمایه اجتماعی شبکه و اینترنت بررسی ویژگی های ساختاری و کارکردی و تعاملی کاربران دانشجو از اینترنت [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 34-57]
 • گودرزی، آرش رابطة دین و تلویزیون از منظر دو دیدگاه ابزارنگر و غیرابزارنگر [دوره 7، شماره 16، 1390، صفحه 163-180]
 • گودرزی، محسن بازنمایی ایدئولوژی انقلاب اسلامی در روزنامه واشنگتن‌پست: مطالعه سال‌های 1980 و 2010 میلادی [دوره 9، شماره 20، 1392، صفحه 9-42]

ل

 • لطفی خاچکی، بهنام تحلیل نشانه‌شناختی آگهی‌های بازرگانی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران از منظر سبک زندگی [دوره 12، شماره 27، 1397، صفحه 149-186]

م

 • محسنی، مانیا الگوهای بسط شخصیت در مجموعه تلویزیونی فارگو [دوره 13، شماره 30، 1398، صفحه 63-82]
 • محمودی، جواد بررسی مقایسه ای استفاده، رضامندی و انتظار دانشجویان و طلاب شهر قم از برنامه های شبکه استانی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 110-127]
 • محمودی، جواد بررسی مقایسه ای استفاده، رضامندی و انتظار دانشجویان و طلاب شهر قم از برنامه های شبکه استانی [دوره 8، شماره 19، 1391، صفحه 8-24]
 • مختاباد، غلامحسین نقش و کارکرد موسیقی ایرانی در رادیو و تلویزیون [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 71-84]
 • مختاریان، زین العابدین پوشش خبرهای استانی (محلی) در اخبار شبکه‌های یک و جام جم1 بر اساس مدل پیتر بالانتین [دوره 10، شماره 25، 1393، صفحه 83-106]
 • مدرس خیابانی، شهرام آسیب‌شناسی نگارشی زیرنویس‌ها در شبکه‌های تلویزیونی خبر و آی‌فیلم: پژوهشی پیکره‌بنیاد [دوره 12، شماره 27، 1397، صفحه 31-60]
 • مدقق، حمیدرضا چیستی و کارکردهای ژانر فیلم و رویکردهای مطالعاتی آن [دوره 9، شماره 20، 1392، صفحه 75-100]
 • میراحمدی، سیامک بررسی تأثیر تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خرید مصرف کنندگان در مرحله متقاعد سازی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 23-34]
 • میرافضلی، سیده فاطمه انواع طنز و شیوه دوبله آن در انیمیشن زوتوپیا(شهر حیوانات) براساس مدل مارتینز سیرا [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 209-225]
 • میرانی، عثمان مقایسه ساختار تیزرهای تبلیغاتی پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران با تیزرهای منتخب جشنواره‌های بین‌المللی تبلیغات [دوره 9، شماره 20، 1392، صفحه 43-74]
 • میرزاخانی، معصومه چگونگی بازنمایی بدن در گفتمان‌های لذت و خوشایندی، سلامت و منزلت در آگهی‌های بازرگانی [دوره 13، شماره 30، 1398، صفحه 134-156]
 • میرزا خانی، محمد زمانمندی رسانه در اینترنت؛ فلسفه زمان و رسانه از دیدگاه دریدا و رورتی [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 106-121]
 • میرزا محمدی، محمدحسن طراحی الگوی مناسب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی رشته های گروه هنر آموزش فنی و حرفه ای بر اساس مطالعه تطبیقی [دوره 8، شماره 19، 1391، صفحه 99-118]
 • میرفخرایی، تژا نشانه‌شناسی فرهنگی برنامه‌های شبکه کودک سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 30، 1398، صفحه 191-226]
 • میرفخرایی، تژا بررسی هویت‌های کودک مطلوب گفتمان انقلاب اسلامی در شبکه کودک سیمای جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرکبی، سیدمحمدصادق واکاوی نظام إرتقاء کیفیت در فعالیت‌ها و تولیدات رسانه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسیحی، الیپس مروری بر تأثیر سیستم های چند عاملی ارتباطی در آیندة رسانه های دیجیتالی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 81-96]
 • مشکینی، محمود عباس تدوین راهبردهای توسعه ورزش همگانی ازطریق شبکه ورزش سیما [دوره 10، شماره 23، 1393، صفحه 107-126]
 • مظفری، افسانه بازنمایی زندگی طبقه متوسط در سینمای ایران (نشانه شناسی فیلم جدایی نادر از سیمین) [دوره 9، شماره 21، 1392، صفحه 127-150]
 • مظفری، افسانه تلویزیون و نقش آن در توسعة تئاتر کشور [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 96-123]
 • معتمدی، احمدرضا نظریه مانستربرگ: «ذهن» ماده خام سینما،یا سینما هنرِ«ذهن» به‌مثابه کنش ادراکی [دوره 12، شماره 28، 1397، صفحه 179-198]
 • معلمی، افسانه انگیزه های اتفاده از مجموعه های طنز در میان مخاطبان تهرانی(بررسی مخاطبان نقطه سرخط و قهوه تلخ) [دوره 10، شماره 22، 1393، صفحه 9-34]
 • معینی، آسیه بازنمایی ابعاد هویت فرهنگی در مجموعه انیمیشن باب اسفنجی [دوره 12، شماره 28، 1397، صفحه 121-150]
 • مفیدی، مهدیه زیبایی شناسی معاصر و نادیده انگاشتن زیبایی طبیعی [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 122-136]
 • میناوند، محمدقلی مقایسه وضعیت موجود و مطلوب تبلیغات ضددخانیات در سیمای جمهوری اسلامی ایران (از نظر کارشناسان ارتباطات و شورای سلامت سازمان صداوسیما در سال 1390 [دوره 9، شماره 21، 1392، صفحه 73-90]
 • میناوند، محمدقلی تدوین راهبردهای توسعه ورزش همگانی ازطریق شبکه ورزش سیما [دوره 10، شماره 23، 1393، صفحه 107-126]
 • میناوند، محمدقلی بررسی میزان هماهنگی و تعارض محتوایی تبلیغات سلامت و تبلیغات بازرگانی سیما [دوره 10، شماره 22، 1393، صفحه 197-224]
 • منتظری، بهناز پردازش پیام‌های متنی و زیرمتنی تلویزیون:تأثیر هدفمندی مخاطب و هماهنگی موضوعی میان پیام‌ها بر یادآوری [دوره 9، شماره 20، 1392، صفحه 101-124]
 • منتظری، شیوا بررسی و مقایسه فیلم های مستند مردم نگار (اتنوگرافیک) پیرامون ایران با مطالعه موردی فیلم های "علف"، "قوم باد"، "شقایق سوزان"، "بلوط" و" تاراز" [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 11-38]
 • منتظرقائم، مهدی تحلیل روایتِ فیلم مستند سیاسی (مطالعه موردی: فیلم مستند «به روایت دربار» و «ایران و غرب») [دوره 12، شماره 28، 1397، صفحه 151-178]
 • منتظرقائم، مهدی بازنمایی سبک زندگی در سریال های خانوادگی پربیننده تلویزیون در دهه هفتاد مطالعه موردی سریال «پدرسالار» [(مقالات آماده انتشار)]
 • منتظر مهدی، مجید زمانمندی رسانه در اینترنت؛ فلسفه زمان و رسانه از دیدگاه دریدا و رورتی [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 106-121]
 • منصوری، ابراهیم بررسی میزان توجه به اخبار توسعه در خبرگزاری جمهوری اسلامی "ایران(ایرنا) و واحد مرکزی خبر " [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 85-104]
 • مهدی زاده، سیدمحمد بازنمایی ایدئولوژی انقلاب اسلامی در روزنامه واشنگتن‌پست: مطالعه سال‌های 1980 و 2010 میلادی [دوره 9، شماره 20، 1392، صفحه 9-42]
 • مهدی زاده، سید محمد چیستی و کارکردهای ژانر فیلم و رویکردهای مطالعاتی آن [دوره 9، شماره 20، 1392، صفحه 75-100]
 • مهدی زاده، سید محمد بازنمایی زنان چادری در سریال‌های تلویزیونی ایران [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 183-207]
 • مهدیزاده، محمد رمزگذاری و رمزگشایی خبر تلویزیونی؛ مقایسه اخبار تلویزیون ج.ا.ا و بی بی سی فارسی [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 171-195]
 • مهدیزاده، محمد برساخت هویت ایرانیِ مهاجر در تلویزیون ایالات متحده؛ مطالعه موردی سریال میهن [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی، سید مصطفی وضعیت ساختار مستند رادیویی در صدای جمهوری اسلامی ایران و ارائه‌ی الگویی مناسب برای مستند رادیویی [دوره 10، شماره 24، 1393، صفحه 193-224]
 • موسویان، سیدمرتضی ضرورت نگاشت مسیر فناوری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 15، 1390، صفحه 43-74]
 • موسویان، سید مرتضی تحولات فن آوری در رسانه ملی و الزامات راهبردی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 39-70]
 • موسوی فرد، سید حسن راهکارهای کاهش هزینه‌های جاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 30، 1398، صفحه 157-190]
 • موسوی مهر، سید محمد مهدی اقتباس رادیویی از داستان های منثور عرفانی برای نمایش نامه رادیویی [دوره 10، شماره 24، 1393، صفحه 9-26]
 • مولایی، فاطمه بررسی مقایسه‌ای میزان استفاده از رسانه‌های نوین (اینترنت) و تأثیر آن بر میزان همبستگی اجتماعی دانشجویان دانشگاه‌های آزاد و دولتی زنجان [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 63-80]
 • مومنی، محمد بررسی رابطة نمایش و جامعه در یونان باستان [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 32-57]
 • مومنی، محمد بررسی رابطه نمایش( بازیگر) و جامعه( تماشاگر) در قرون وسطی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 147-192]

ن

 • ناسوتی، سحر کارگردانی تله‌فیلم [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 11-31]
 • نامور، زهرا جلوه‌های بی‌ادبی کلامی در تلویزیون در چارچوب نظریة گفتمان کالپپر مطالعه موردی: سریال «مادرانه» [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 227-252]
 • نجفی، حمیدرضا رادیو، پژوهش و رضامندی مخاطب [دوره 6، شماره 13، 1389، صفحه 32-49]
 • نجفی، صالح اخبار تلویزیون و تماشاگر آن [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 193-218]
 • نجف زاده، مهدی تحلیل استعاره‌های مفهومی مناظره‌های تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 77-103]
 • نجم، سهیلا عاشیق: خنیاگر خلق؛ بررسی خاستگاه هنرعاشیقی [دوره 7، شماره 15، 1390، صفحه 133-154]
 • ندایی، امیرحسن بررسی هویت سازی از طریق بررسی جایگاه خواننده بر مخاطب [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 117-148]
 • نزاکتی رضاپور، فرزانه سیاست ـ سرگرمی در شبکه ماهواره‌ای «من و تو» تحلیل گفتمان انتقادی پنج فیلم مستند [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 9-30]
 • نصراللهی، اکبر پوشش خبرهای استانی (محلی) در اخبار شبکه‌های یک و جام جم1 بر اساس مدل پیتر بالانتین [دوره 10، شماره 25، 1393، صفحه 83-106]
 • نصراللهی، اکبر طراحی راهبردهای مطلوب برای مدیریت خرده‌فرهنگ‌ها در شبکه استانی سیمای مرکز قزوین [دوره 9، شماره 21، 1392، صفحه 9-42]
 • نعمتی انارکی، داود تحلیل نشانه شناختی عکس های خبری قاب تصویر(مدالیون) بخش خبری 21 سیمای جمهوری اسلامی ایران با موضوع اخبار بحران سیاسی کشورهای عربی [دوره 10، شماره 23، 1393، صفحه 9-30]
 • نعمتی انارکی، داود مولفه های تجکیم اعتماد عمومی به برنامه های خبری صداوسیما [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 10-33]
 • نعمت نیا، جاسم معیارهای مطلوب دروازه بانی خبر در رسانه ملّی [دوره 10، شماره 24، 1393، صفحه 28-62]
 • نفر، محسن بررسی محتوای موسیقایی رادیو آوا به روش تحلیل محتوای کیفی [دوره 12، شماره 27، 1397، صفحه 119-148]
 • نیکوکار، غلامحسین نقش بودجه‌بندی عملیاتی در مدیریت منابع انسانی؛ رهیافتی نظری در مدیریت رسانه [دوره 7، شماره 15، 1390، صفحه 75-98]
 • نورمحمدی، مهتاب تحلیل انتقادی استعاره‌ها در مناظره‌های تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری 1396 ایران [دوره 13، شماره 30، 1398، صفحه 227-252]

و

 • واحدی، محمد تحلیل محتوای خبر 60 دقیقه بی‌بی‌سی فارسی در مورد یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری [دوره 10، شماره 24، 1393، صفحه 63-102]
 • وحیدی، محمحدمهدی برساخت هویت ایرانیِ مهاجر در تلویزیون ایالات متحده؛ مطالعه موردی سریال میهن [(مقالات آماده انتشار)]
 • ودادی، مریم الگوهای اخلاقی کانال های ماهواره ای؛ مطالعه موردی سریال "عشق ممنوع" [دوره 10، شماره 22، 1393، صفحه 89-114]

ه

 • هاشمی، سید علیرضا شاخص‌های جمعیت شناختی و ضرورت‌های برنامه‌سازی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 124-146]
 • هاشمی، سیدمحسن ماده، فرآیند و دامنه مونتاژ در نظر شکل گرایان [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 91-115]
 • هرمزی زاده، محمدعلی تحلیل محتوای خبر 60 دقیقه بی‌بی‌سی فارسی در مورد یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری [دوره 10، شماره 24، 1393، صفحه 63-102]
 • هرمزی زاده، محمدعلی طراحی راهبردهای مطلوب برای مدیریت خرده‌فرهنگ‌ها در شبکه استانی سیمای مرکز قزوین [دوره 9، شماره 21، 1392، صفحه 9-42]
 • هرمزی زاده، محمدعلی مقایسه ساختار تیزرهای تبلیغاتی پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران با تیزرهای منتخب جشنواره‌های بین‌المللی تبلیغات [دوره 9، شماره 20، 1392، صفحه 43-74]
 • هرمزی زاده، محمدعلی بررسی روابط دختران وپسران مجرد در سریال‌های ایرانی با رویکرد معیار‌های اسلامی و سیاست‌های اجرایی افق رسانه [دوره 7، شماره 16، 1390، صفحه 125-162]
 • هرمزی زاده، محمدعلی شبکه‌های استانی و تقویت فرهنگ‌های بومی [دوره 7، شماره 15، 1390، صفحه 32-42]
 • هرمزی زاده، محمدعلی نشانه شناسی سریال های پربیننده با تاکید بر اخلاق؛ مطالعه موردی سریال پایتخت [دوره 10، شماره 23، 1393، صفحه 31-46]
 • هرمزی زاده، محمدعلی انگیزه های اتفاده از مجموعه های طنز در میان مخاطبان تهرانی(بررسی مخاطبان نقطه سرخط و قهوه تلخ) [دوره 10، شماره 22، 1393، صفحه 9-34]
 • هرمزی زاده، محمدعلی ارزش و رسانه [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 45-76]
 • هرمزی زاده، محمدعلی بررسی مقایسه ای استفاده، رضامندی و انتظار دانشجویان و طلاب شهر قم از برنامه های شبکه استانی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 110-127]
 • هرمزی زاده، محمدعلی آیا جوانان و نوجوانان از سبک گفتار محاوره ای رضایت دارند؟ [دوره 6، شماره 13، 1389، صفحه 10-31]
 • هرمزی زاده، محمدعلی بررسی مقایسه ای استفاده، رضامندی و انتظار دانشجویان و طلاب شهر قم از برنامه های شبکه استانی [دوره 8، شماره 19، 1391، صفحه 8-24]
 • هرمزی زاده، محمدعلی مقایسه نقش سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و خدمتگزار درتوانمندسازی کارکنان سازمان صدا و سیمای مرکز مازندران [دوره 12، شماره 28، 1397، صفحه 229-255]
 • هرمزی زاده، محمد علی مطالعه اسلوب‌های اختصاصی شبکه‌ی خبری بی‌بی‌سی فارسی برای جلب اعتماد مخاطبان: مطالعه موردی خبر 60 دقیقه [(مقالات آماده انتشار)]
 • همایونی مقدم، فاطمه نقش وبلاگ های فارسی زبان در بالابردن آگاهی زنان از دید روزنامه نگاران زن [دوره 8، شماره 19، 1391، صفحه 168-188]
 • همراز، ویدا جایگاه سواد رسانه‌ای در برنامه‌های رادیویی خردسالان. [دوره 10، شماره 25، 1393، صفحه 139-162]
 • همراز، ویدا مقایسه وضعیت موجود و مطلوب تبلیغات ضددخانیات در سیمای جمهوری اسلامی ایران (از نظر کارشناسان ارتباطات و شورای سلامت سازمان صداوسیما در سال 1390) [دوره 9، شماره 21، 1392، صفحه 43-72]
 • همراز، ویدا کاربرد موسیقی در برنامه رادیویی بر اساس ریتم شبانه روزی بدون شنونده ی رادیو [دوره 6، شماره 13، 1389، صفحه 69-89]
 • همراز، ویدا رادیو و جذب مخاطب کودک در ایران [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 53-62]
 • همراز، ویدا شیوه‌های استفاده از بازی‌های سنتی و بومی ایرانی در تولید مسابقات رادیویی [دوره 13، شماره 29، 1398، صفحه 105-132]
 • هنرمند نیا، احسان اقتباس رادیویی از داستان های منثور عرفانی برای نمایش نامه رادیویی [دوره 10، شماره 24، 1393، صفحه 9-26]

ی

 • یادگاری، محمد حسن تحلیل روایتِ فیلم مستند سیاسی (مطالعه موردی: فیلم مستند «به روایت دربار» و «ایران و غرب») [دوره 12، شماره 28، 1397، صفحه 151-178]
 • یادگاری، مهدی بررسی محدودیت‌ها و مزایای شیوه فعلی تولید تله فیلم در سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 29-42]
 • یارمحمد توسکی، مریم تحلیل جامعه شاختی رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و سرمایه اجتماعی(مطالعه موردی جوانان30-18 سال شهر سردشت) [دوره 10، شماره 23، 1393، صفحه 127-152]
 • یزدانی، صادق اهمیت حق‌گرایی در ارائه پیام رسانه، از نگاه قرآن [دوره 7، شماره 16، 1390، صفحه 98-124]
 • یوسفی بیله‌سوار، سعید موسیقی و پیام‌های رادیویی [دوره 7، شماره 15، 1390، صفحه 155-169]