1. شیوه های های تقویت خداباوری در کودکان 4-7 سال از طریق رسانه ی ملی

سید محمد مهدی موسوی مهر؛ عباس کریمیان؛ علی اصغر باقرزاده

دوره 15، شماره 40 ، زمستان 1400

http://dx.doi.org/10.22085/javm.2021.278000.1723

چکیده
  این مقاله به روش های بهره گیری از رسانه ی ملی در جهت تربیت توحیدی کودک 4-7 ساله می پردازد. در این پژوهش داده ها از طریق روش اسنادی و مصاحبه ی نیم ساخت یافته از کارشناسان مربوطه گردآوری شده و سپس از طریق روش تحلیل تفسیری و تحلیل تم، مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق بیانگر این است که برای تقویت خداباوری در کودک 4 تا 7 ساله می توان ...  بیشتر

2. تحلیل پیش‌متن‌های تاثیرگذار برشکل‌گیری لوگوی فارسی فیلم‌های کودکانه برمبنای نظریه بینامتنیت لوران‌ژنی

زیبا کاظم پور؛ حسین عابددوست

دوره 15، شماره 40 ، زمستان 1400

http://dx.doi.org/10.22085/javm.2021.293058.1781

چکیده
  مجموعه‌ای از لوگوهای(آرم/ نشانه‌نوشت‌) تلفیقی فیلم‌های کودکانه که ترجمه فیلم‌های غیرفارسی هستند، نشانه‌های تصویری و نوشتاری را دربر می‌گیرند. پرسش اصلی تحقیق حاضر اینست که رابطه بینامتنیت میان لوگوی فارسی و نیز غیرفارسی فیلم‌های کودکانه چگونه است و حضور نشانه‌های تصویری و نمادین در این‌آثار با محتوای فیلم مرجع چه ارتباطی ...  بیشتر

3. شناسایی عوامل موثر بر محبوبیت عروسک های تلویزیونی:مطالعه موردی کلاه قرمزی و جناب خان

شعیب حسینی؛ محمدرضا احمدزاده

دوره 15، شماره 40 ، زمستان 1400

http://dx.doi.org/10.22085/javm.2021.292677.1780

چکیده
  برنامه‌های عروسکی گونۀ پرمخاطبی از برنامه‌های تلویزیونی هستند. از این برنامه‌ها شخصیت‌های عروسکی محبوبی ایجاد شده‌اند که در ذهن بینندگان باقی مانده‌اند و مخاطبان بسیاری از طیف کودک و بزرگسال به برخی از این عروسک‌ها علاقه‌مند شده‌اند. از این جمله می‌توان عروسک‌های کلاه‌قرمزی و جناب‌خان را نام برد. چگونگی ایجاد این محبوبیت ...  بیشتر

4. مصرف هنر در عصر شبکه‌های اجتماعی

امیررضا مافی شیراز؛ بیژن عبدالکریمی؛ علی مرادخانی

دوره 15، شماره 40 ، زمستان 1400

http://dx.doi.org/10.22085/javm.2021.287833.1749

چکیده
  با ظهور رسانه‌های جدید، مصرف نه تنها در جهت تأمین‌ نیاز، استفاده و استعمال، بلکه به‌عنوان پدیده‌ای معرفت‌شناختی اهمیت یافت. در دوران معاصر و پس از ظهور رسانه‌ها و آشکارگی تفاوت طبقات و اطلاع از زیست دیگری، مصرف به‌عنوان پدیده‌ای نشانه‌شناختی در جهت تأمین نیاز هویتی-معرفتی افراد نقش ایفا کرد. در عصر شبکه‌های اجتماعی، این نقش‌آفرینی ...  بیشتر

5. نقش تلویزیون در پیشگیری از ارتکاب جرائم

مجید سعادتی؛ مهدخت بروجردی علوی بروجردی علوی؛ حسن گل بخشی

دوره 15، شماره 40 ، زمستان 1400

http://dx.doi.org/10.22085/javm.2019.69663.1021

چکیده
  نقش تلویزیون در پیشگیری از ارتکاب جرائماین پژوهش با هدف بررسی نقش رسانه تلویزیون و راهکارهای تقویت نقش آفرینی آن در پیشگیری از وقوع جرم در شهر بندرعباس و برای پاسخ به این سوال انجام شده است که چگونه رسانه های جمعی می توانند در پیشگیری از وقوع جرائم در این شهر اثرگذار باشند.برای پاسخ به این سوال از روش دلفی برای گردآوری و تجزیه و تحلیل ...  بیشتر

6. جدول پخش در تلویزیون، از تلویزیون خطی تا تلویزیون آنلاین

محمد حسام پور؛ حسین افخمی

دوره 15، شماره 40 ، زمستان 1400

http://dx.doi.org/10.22085/javm.2021.283353.1736

چکیده
  چکیده :چینش جدول پخش ( انتخاب و زمان بندی پخش برنامه) ، خروجی اصلی سیاستگذاری تلویزیون می باشد که نقش مهمی در ایجاد هویت و تقویت برند دارد؛ اما در تطور تاریخی تلویزیون و عبور از انحصار (کمیابی) به رقابت (دسترسی) و نهایتا تکثر (فراوانی) یا پساشبکه، جایگاه جدول پخش مورد تهدید واقع شد. در واقع تکثر کانون های تولید محتوا به همراه پیشرفت های ...  بیشتر