1. مفهوم پردازی نظریۀ ابتسام در ادبیات عرفانی برای طراحی طنز رسانه‌ای

محمد اخگری

دوره 16، شماره 41 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22085/javm.2022.328552.1903

چکیده
  شادی از جمله موضوعاتی است که در عرفان نظری و عملی بدان پرداخته شده و با مفاهیمی همچون فرح، سرور، تبسم، وجد، سماع و بهجت وجوه مختلف آن تعریف شده و در ادبیات تعلیمی به لحاظ هنری مصداق‌های کاربردی آن در قالب طنز قابل مطالعه است. پژوهش حاضر با هدف مفهوم‌پردازی نظری طنز بر مبنای ادبیات عرفانی و با بهره‌گیری از روش اسنادی و کتابخانه‌ای ...  بیشتر

2. خشونت کلامی در مجموعه‌های کمدی سیما

فاطمه عظیمی فرد

دوره 16، شماره 41 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22085/javm.2021.302350.1820

چکیده
  در جامعۀ ماشینی امروز که رسانه‌ها بر تمام وجوه زندگی انسان سایه افکنده‌اند و ازجمله عوامل مهم تاثیرگذار بر سبک زندگی فردی و گروهی افراد محسوب می‌شوند، هر روز بر نیاز جامعه به شادی و نشاط افزوده می‌شود. وقوع وقایعی مانند بلایای طبیعی، جنگ و شیوع بیماری‌ها (ازجمله کووید 19) نیز بر اهمیت توجه به آرامش‌بخشی و نشاط‌آفرینی می‌افزاید. ...  بیشتر

3. طنز دراماتیک و سویه‌های اجتماعی آن

مجید شریف خدایی

دوره 16، شماره 41 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22085/javm.2021.308801.1835

چکیده
  مطالعاتی که در خصوص طنز انجام گرفته بیشتر تمرکز بر لبخند تبسم و انبساط خاطر انسان دارد که این بخش نیز اتفاق می‌افتد اما چیزی که از خنده و گریه برای ما در ساحت انسانی بر جای می‌ماند تاثیر اصلی بر ادامه روند زندگی است. به نظر می‌رسد اگر وضعیت آگاهی انسان را محور تحول که در موقعیت فردی و چه اجتماعی قرار دهیم نوع مناسبات ما در شناخت است. ...  بیشتر

4. عوامل موثر بر ارتقای کمی و کیفی برنامه‌های ترکیبی طنز سیما

حسین بصیریان جهرمی؛ بدریه جوکاری

دوره 16، شماره 41 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22085/javm.2021.301145.1817

چکیده
  برنامه‌های ترکیبی طنز از جمله پربینندهترین برنامههای تلویزیون است و این ظرفیت را دارد که بیشترین و ماندگارترین تاثیر را بر مخاطب بگذارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر ارتقای کمی و کیفی برنامههای ترکیبی طنز سیما و شناسایی دیدگاههای متخصصان رسانهای و در راستای رسیدن به راهکارهای نهایی و عملیاتی انجام شده است. روش تحقیق این ...  بیشتر

5. طنز کودک در رسانه: ویژگی ها و مفاهیم

الهه عطاردی

دوره 16، شماره 41 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22085/javm.2021.300904.1815

چکیده
  طنز و شوخ‌طبعی از عناصر بنیادی در طرح مناسب پیام‌های رسانه‌ای برای کودکان شناخته می‌شود. برای تولیدکنندگان برنامه‌های کودک در رسانه، دستیابی به ارتباطی موفق با مخاطب کودک، در گرو به کارگیری زبانی مناسب و قابل درک برای کودکان است، از‌این‌رو، بهره‌گیری از عنصر طنز و شوخ طبعی به‌ مثابه ابزاری کارآمد برای ارتباط و جذب کودکان در ...  بیشتر

6. معیارهای بنیادین طنزپردازی در سریال های تلویزیونی

مهدی داودآبادی فراهانی

دوره 16، شماره 41 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22085/javm.2021.307206.1830

چکیده
  این پژوهش به هدف تبیین معیارهای بنیادین طنزپردازی در سریال‌های تلویزیونی سامان یافته، دارای ماهیتی کیفی است و با استفاده از روش تبیینی تحلیلی، به صورت استنتاجی و اکتشافی درصدد پاسخگویی به این مساله اساسی است که معیارهای بنیادین طنزپردازی در سریال‌های تلویزیونی چیست؟ برای پاسخ به پرسش مذکور، سعی شده مبنای تبیین معیارها، فرانظریه ...  بیشتر

7. طنز کودکانه یا طنز برای کودکان مبانی روانشناختی طنز کودکان و کاربردهای آن در برنامه سازی تلویزیونی

محمد رضا رضایی بایندر

دوره 16، شماره 41 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22085/javm.2021.303084.1823

چکیده
  در این مقاله مروری، ویژگی ها و مختصات طنز کودکان مورد بررسی قرار گرفته است. کانون اصلی مباحث مطرح در این گستره، تفاوت‌های رشدی و تحولی و محدودیت‌های شناختی کودکان در دریافت، پردازش و درک اطلاعات، بویژه اطلاعات رسانه‌ای است. کمّیت و کیفیت پردازش اطلاعات در کودکان تفاوت ماهوی با بزرگسالان دارد. از این رو باید در تمام محتواهایی که در ...  بیشتر