دوره و شماره: دوره 7، شماره 16، تابستان 1390 
1. آیین‌سازی در سینمای هالیوود

صفحه 9-41

صبا خسروی؛ سید محسن بنی هاشمی


3. نگاهی انتقادی به مبانی ارتباطات انسانی

صفحه 81-97

مهدی فقیهی نژاد؛ سیدمجتبی رضوی طوسی