نویسندگان محترم لطفاً مقاله خود را براساس راهنما و الگوی ذیل اصلاح و تنظیم کنید:

تعداد کلمات یک مقاله علمی که برای نشریه ارسال می‌شود باید حداکثر 9000 کلمه باشد و پیشنهاد می‌شود جهت یکسان بودن نحوه نمایش فایل word در همه سیستم ها از قلم (فونت) Calibri با اندازه 14 استفاده شود. لطفاْ اندازه صفحه کاغذ A4 و حاشیه‌ها نیز 3 سانتیمتر وفاصله خطوط 1 سانتیمترتعیین گردد.

 

ساختار مقاله

مقاله «علمی» دارای این ساختار است:

 1.عنوان فارسی (حداکثر 15 کلمه)

2.اسامی و عناوین نویسندگان

3.چکیده فارسی (حداکثر 250 کلمه)

4.واژه‌های کلیدی فارسی (حداقل 4 و حداکثر 6 واژه)

5.مقدمه (یا بیان مسأله)

6.پیشینۀ تحقیق

7.چارچوب نظری

8.روش‌شناسی تحقیق

9.یافته‌های تحقیق

10.نتیجه‌گیری

11.پیشنهادات

12.منابع فارسی، انگلیسی، عربی، لاتین

13.عنوان انگلیسی (English Title)

14.چکیدۀ انگلیسی (Abstract)

15.واژه های کلیدی انگلیسی(Keywords) 

 

1.عنوان فارسی

عنوان باید حداکثر 15 کلمه، دقیق، شفاف، کوتاه و دارای ایده اصلی مقاله باشد. به کار بردن کلمه‌هایی همچون «مطالعۀ»، «مطالعاتی دربارۀ»، «بررسی»، «ارزیابی» و ... به غیر از فراتحلیل مجاز نیست. توصیه می‌شود در عنوان متغیر یا متغیرهای وابسته به عنوان تابعی از متغیر یا متغیرهای مستقل آورده ‌شود. در صورتی‌که عنوان مقاله از پایان‌نامه یا طرح پژوهشی استخراج شده‌است، لازم نیست عنوان مقاله به‌طور کامل شبیه به عنوان پایان‌نامه یا طرح پژوهشی باشد.

 

2.اسامی و عناوین نویسندگان

براساس دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی مصوب سال 1393 وزارت علوم تحقیقات و فناوری در بخش مصادیق تخلفات پژوهشی ماده «ح» بند «40» و براساس منشور و موازین اخلاق در پژوهش منتشر شده توسط مرکز برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری فصل نهم، بند «38»، ترتیب نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه‌های ارشد و دکتری بدین صورت است: نام دانشجو، نام استاد(ان) راهنما، نام استاد(ان) مشاور.

لطفا اسامی نویسنده‌(گان) و عناوین ایشان را در سامانه و در فایل مشخصات نویسنده(گان) تکمیل و بارگذاری نمائید. توجه داشته باشید در متن فایل اصل مقاله و همچنین در نام فایل ارسالی اطلاعاتی از نویسنده(گان) درج نکنید و در قالب فایل جدگانه‌ای با نام "مشخصات نویسندگان"  بارگذاری نمائید؛

 • نام و نام خانوادگی کامل و دقیق نویسندگان را در «فایل مشخصات نویسندگان» ذکر نمایید.
 • مشخصات نویسندگان باید به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود.
 • نویسنده مسئول باید مشخص باشد. در انتهای عنوان ایشان (نویسنده مسئول) آورده شود.
 • در ترجمه انگلیسی در انتهای عنوان نویسنده مسئول آورده شود: (Corresponding Author)
 • نویسندگان بر اساس اولویت، از شماره 1 تا 4 (یا هرتعداد نویسنده) مشخص باشند.
 • عناوین شغلی غیردانشگاهی و سازمانی افراد نباید در مشخصات نویسندگان ذکر شود.
 • اعضای محترم هیات‌علمی حتمن باید آدرس رایانامه (ایمیل) دانشگاهی خود را ارسال نمایند.
 • در عنوان استادان، واژه «هیات علمی»یا «عضو هیات علمی»ذکر نشود.
 • در عنوان دانشجویان فقط از واژه "دانشجو" استفاده می شود.
 • در عنوان دانشجویان از اصطلاح «دانش آموخته» یا «فارغ التحصیل» استفاده نشود.
 • عنوان گرایش تحصیلی دانشجویان ذکر نشود. فقط عنوان رشته تحصیلی ذکر شود.
 • از نوشتن عناوینی مانند دکتر، مهندس یا پروفسور خودداری نمائید.
 • دانشجویانی که آدرس رایانامه (ایمیل) دانشگاهی ندارند می توانند از دیگر آدرس‌ها استفاده نمایند.
 • نام و عنوان کامل استادان راهنما و مشاور درصورت ارایه مقاله از پایان‌نامه یا رساله باید درج شود.
 • لطفا در «فایل مشخصات نویسندگان» عناوین بصورت پانویس نباشد و مطابق مثال‌های ذیل بنویسید:

 

الف. درصورتیکه هریک از نویسندگان دانشجو هستند:

نام و نام خانوادگی؛ (دانشجو+) عنوان مقطع تحصیلی + عنوان رشته تحصیلی، نام گروه آموزشی، نام دانشکده، نام پردیس(یا واحد)، نام دانشگاه، نام شهر، نام کشور.

مثال:

محمد ابراهیمی؛ دانشجوی کارشناسی‌ارشد تحقیق در ارتباطات، گروه ارتباطات، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

Mohammad Ebrahimi; M.A. Student in Research on Communication, Department of Communication, Communication and Media Faculty, IRIB University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

 

ب. درصورتیکه هریک از نویسندگان فارغ التحصیل هستند:

نام و نام خانوادگی؛ عنوان مقطع تحصیلی + عنوان رشته تحصیلی، نام گروه آموزشی، نام دانشکده، نام پردیس(یا واحد)، نام دانشگاه، نام شهر، نام کشور.

مثال:

فاطمه محمدی؛ کارشناسی‌ارشد تهیه‌کنندگی تلویزیونی، گروه تلویزیون، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران.

Fatemeh Mohammadi; M.A. in Television Production, Department of Television, Radio and Television Production Faculty, IRIB University, Tehran, Iran.

 

ج. درصورتیکه هریک از نویسندگان عضو هیات‌علمی شاغل یا بازنشسته باشند؛

نام و نام خانوادگی؛ درجه علمی(استاد، دانشیار، استادیار، مربی)، نام گروه آموزشی، نام دانشکده، نام پردیس(یا واحد)، نام دانشگاه، نام شهر، نام کشور.

مثال:

احمد ضابطی‌جهرمی؛ استاد گروه تلویزیون، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

Ali RajabZade Tahmasebi; Associate Professor, Department of Television, Radio and Television Production Faculty, IRIB University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

احمد جعفری؛ استادیار گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

Ahmad Jafari; Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Faculty of Humanities, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

 

3.چکیده فارسی

باید حداکثر 250 کلمه باشد و پیشنهاد می‌شود ساختار آن بدین صورت باشد:
الف:مقدمه چکیده: حداکثر یک یا دو خط.
ب:هدف یا سوال تحقیق: حداکثر در دو خط.
ج: روش تحقیق: حداکثر در دو خط به روش تحقیق اشاره شود.
د:یافته‌های تحقیق: بیشترین حجم چکیده است، اما نیازی نیست به همه یافته ها، اشاره شود. باید برای خواندن مقاله ترغیب برانگیز باشد.
هـ: نتیجه‌گیری تحقیق: حداکثر در دو خط به نتیجه نهایی تحقیق اشاره شود.

 

4.واژه‌های کلیدی فارسی

بین 4 تا 6 واژه‌ کلیدی که دقیقاً از متن چکیده استخراج شده‌اند و مفاهیم اصلی تحقیق را نشان می‌دهند. برای تنظیم ترتیب کلیدواژه ها می‌توان از مفاهیم کلی به جزیی حرکت کرد یا در غیر این‌صورت، الفبایی تنظیم شوند.

 

5.مقدمه (یا بیان مسأله)

محتوای مقدمه بر مبنای آخرین شیوه‌نامه‌ها و استانداردهای بین‌المللی شامل توضیحات مقدماتی، بیان مسئله، هدف اصلی، پرسش‌ها و یا فرضیه‌هاست. تمام این موارد باید همچون تکه‌های جورچین کنار هم قرار بگیرند به طوری که پس از اتمام این بخش، خواننده یک تصویر کلی از تمامی اطلاعات به کار رفته در این مقاله داشته باشد.

 

6.پیشینۀ تحقیق

در این بخش، نخست مطالب مقدماتی در خصوص موضوع پژوهش بیان می‌شود و در ادامه پیشینه‌های پژوهشی مرور می‌گردند. سپس استنتاجی منطقی از مرور پیشینه‌ها صورت می‌گیرد، و خلاء(های) پژوهشی موجود نشان داده می‌شوند. بدیهی است بهترین روش مرور، روش تحلیلی و یا تحلیلی-انتقادی است که در آنها پیشینه‌ها صرف نظر از زمان و مکان انجام آنها، و بر مبنای شباهت‌های رویکردی گروه‌بندی می‌شوند و نظر و دیدگاه پژوهشگر(ان) نسبت به آنها بیان می‌شود.

 

7.چارچوب نظری

در این قسمت نظریه‌هایی که پژوهشگر(ان)در مقاله خود مورد استفاده قرار داده است به طور خلاصه ذکر می‌شود. گفتنی است نظریه‌های ذکر شده در این بخش باید در بخش نتایج پژوهش و بر اساس یافته‌های پژوهش، مورد تحلیل، تبیین و تفسیر محقق قرار گیرد.

 

8.روش‌شناسی تحقیق

این بخش شامل طرح، روش یا رویکرد پژوهش (با توصیف دقیق روش کلی و روش خاص اجرای پژوهش)، جامعه پژوهش،  ابزار گردآوری داده‌ها و روش تجزیه و تحلیل داده‌هاست. در مرحله نخست پژوهشگر(ان)باید روش پژوهش و طرح پژوهش را اعم از روش کمی یا کیفی توضیح دهد تا خواننده تصویر روشنی از آنچه در طول پژوهش صورت گرفته است، به‌دست ‌آورد. بنابراین ارائۀ توضیحات دقیق و روشن از فرایند طی شده تا حصول یافته‌های پژوهش ضروری است. پژوهشگر(ان)باید جامعۀ مورد نظر را مشخص کند تا خوانندۀ پژوهش بداند این پژوهش روی چه افرادی مورد بررسی قرار گرفته ‌است. سپس باید آزمودنی‌ها یا شرکت‌کنندگان در پژوهش را مشخص سازد که در واقع به تعیین نمونه پژوهش پرداخته ‌است. البته در مقاله‌های موردی، شیوۀ انتخاب نمونه و نوع آزمودنی متفاوت از نمونه‌های پژوهش‌های دیگر است. در گام بعدی، وسیله و ابزار پژوهش (گردآوری داده‌ها) تعیین و مشخص ‌می‌شود. در صورتی‌که از وسیله و ابزار شناخته شده استفاده شده، نیازی به توضیح دقیق و کامل نیست و تنها ذکر نام آزمون و یا ابزار پژوهش به همراه توضیح مختصری دربارۀ پایایی و روایی آن کفایت می‌کند. اما درصورتیکه ابزار پژوهش توسط پژوهشگر(ان)طراحی شده، باید توضیح کاملی دربارۀ چگونگی ارزیابی پایایی و روایی ذکر شود. سپس باید روش تجزیه و تحلیل داده‌ها شرح داده شده و به مراحل آماری انجام شده، اشاره شود.

 

9.یافته‌های تحقیق

تحلیل و بیان داده‌های گردآوری شده در قالب‌های کمی، کیفی یا ترکیبی، همراه با تفسیر محدود داده‌ها در این بخش صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است برای توضیح و بیان داده‌های گردآوری شده، استفاده از یکی از ابزارهای نمودار، شکل و جدول کافی است. در مواردی‌ که پژوهش دارای پرسش است، باید پاسخ به پرسش به شکل شفاف و بدون ابهام تشریح شود. در صورت وجود فرضیه در پژوهش، توصیف دقیق آزمون‌ها انجام گیرد و فرضیه‌های رد یا تایید شده مشخص شوند.

 

10.نتیجه‌گیری

ارزش اصلی مقاله در این بخش هست که  درک و شناخت نهایی پژوهشگر(ان) از انجام پژوهش بیان می‌شود. به طور کلی در این بخش تفسیر دقیق داده‌ها و بیان دیدگاه پژوهشگر(ان) نسبت به یافته‌ها، مقایسه یافته‌ها با پژوهش‌های پیشین و نشان دادن جایگاه پژوهش در میان پژوهش‌های مشابه، بیان مختصر محدودیت‌هایی که پژوهش در هنگام انجام با آنها روبرو شده است، و ارائه پیشنهاد(های) استنتاج شده صورت می‌گیرد.

 

12.منابع فارسی، انگلیسی، عربی، لاتین

منابع مورد استفاده در مقاله باید بر مبنای شیوه ارجاع‌ دهی APA و دستورالعمل‌های مرتبط با آن تنظیم شوند. به طور خلاصه، بر اساس شیوۀ ارجاع‌دهی درون متنی و مشابه با نمونه‌ها و الگوهایی که در ادامه معرفی می‌شوند: در خصوص عنوان مقالات، نگارش نام نویسندگان و اکتفا نکردن به درج حرف اول نام [در فهرست منابع فارسی و انگلیسی]، بولد شدن عنوان کتاب‌ها و فصلنامه‌ها و استفاده از «» برای عنوان مقالات [در فهرست منابع فارسی و انگلیسی] و ... است.

شیوه و دستورالعمل ارجاع دهی؛

ارجاعات باید به صورت درون متنی باشد.

مثال: (معتمدنژاد، 1389: 56-55)، (احمدی، 1396، سایت)، (دلاور، شفیع آبادی و همکاران، 1395: 25)،(Castells, 1999: 159-158)

در منابع؛ کتاب‌ها و مقالات به صورت یکجا و سایت‌های اینترنتی و اسناد نیز به تفکیک و به ترتیب حروف الفبا آورده شوند و منابع پایان متنی شماره‌گذاری نشوند؛

 

روش نگارش فهرست منابع

الف. نمونه برای کتاب: (عنوان کتاب بولد می‌شود)
-         نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب. ترجمۀ: نام مترجم یا مصحح، جلد چندم، چاپ چندم، محل انتشار: ناشر.

ب. نمونه برای مقاله ( نام نشریه بولد می‌شود)
-         نام خانوادگی، نام. (سال). «عنوان مقاله»، نام مجله. ماه، دوره، شماره، صص 28-1 [شماره صفحات مقاله در مجله].

ج. نمونه برای سایت (نام یا عنوان سایت بولد می شود )
-         نام خانوادگی نویسندۀ مطلب [در صورت وجود]، نام [در صورت بی نام بودن، نام یا عنوان سایت]. (سالِ نگارش یا درج مطلب در سایت) [در صورت تکراری بودن، شماره آن با اعداد یا حروف]. «عنوان مقاله یا مطلب»، نام یا عنوان سایت. بازنشانی شده در: روز، ماه، سال، ساعت به نشانی: [پیوند سایت].

نکات مهم:

لطفاً توجه داشته باشید که ارجاعات درون متنی به منابع انگلیسی (اعم از کتاب، مقاله یا سایت)، حتماً در داخل متن نیز می‌بایست به زبان انگلیسی نوشته شوند (از پرانتز باز تا پرانتز بسته)

حروف اول همه‌ کلمات (بجز حروف اضافه و حروف ربط و بجز متن چکیده انگلیسی) در عناوین انگلیسی و پانویس ها به صورت حرف بزرگ نوشته شوند.

عناوین کتاب‌ها و نام فصلنامه‌ها و مجله‌ها به صورت بولد شده نوشته شوند.

عنوان مقاله‌ها در داخل گیومه «» قرار داده شوند.

در فهرست منابع انگلیسی به درج حرف اول نام کوچک اکتفا نکنید و نام نویسنده(گان) را کامل و درست بنویسید.

حتی الامکان نام‌خانوادگی نویسنده‌ مقاله یا مطلب استنادی موجود در سایت و تاریخی که مقاله در سایت قرار داده شده است (در صورت بدون تاریخ بودن، زمان مراجعه به سایت).

اسم یا عنوان سایت. برای مثال: (سایت مرکز آمار ایران، 1394) یا (زمانی، 1394، سایت).

در صورت وجود تاریخ مشابه در ارجاع یا مراجعه به یک سایت، منبع آن با شماره گذاری عددی یا حروفی (در ارجاعات فارسی و انگلیسی) مشخص می‌شوند.

 

برای دانلود فرم تعهدنامه، رعایت تعارض منافع، اخلاق نشر و واگذاری حقوق نشر کلیک کنید.