بررسی هویت سازی از طریق بررسی جایگاه خواننده بر مخاطب

امیرحسن ندایی

دوره 11، شماره 26 ، خرداد 1394، ، صفحه 117-148

https://doi.org/10.22085/jrtv.2015.38553

چکیده
    موسیقی‌تصویر  MusicVideo، قالبی نسبتاً جدید و بسیار تأثیرگذار در برنامه‌سازی و تلویزیونی‌ترین شکل استفاده از موسیقی است. موسیقی‌تصویر به‌عنوان شکلی جذاب، اکنون در بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی غرب جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. این پدیده، ابزار جدیدی برای گسترش امکانات بیانی در فرم‌های پیشرو فیلم‌سازی و هنرهای ...  بیشتر