آسیب‌شناسی پیش تولید مستندهای شخصیت‌نگار تلویزیونی در بازنمایی زندگی علمای دینی

حسین احمدی؛ علی رجب زاده طهماسبی

دوره 16، شماره 44 ، دی 1401، ، صفحه 160-133

https://doi.org/10.22085/javm.2022.292985.1854

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی کاستی‌های موجود در برنامه ­های مستند تلویزیونی با موضوع زندگی شخصیت‌های دینی است که در برخی موارد، منجر به معرفی نادرست این شخصیت‌ها شده است. با توجه به اینکه اغلب کمبودها به مرحلۀ پیش‌تولید بازمی‌گردد، این پژوهش با استفاده از روش مصاحبۀ عمیق با ده نفر از صاحبنظران و مستندسازانِ این حوزه، به بررسی مهم‌ترین ...  بیشتر

واکاوی نظام إرتقاء کیفیت در فعالیت‌ها و تولیدات رسانه‌ای

سیدمحمدصادق مرکبی؛ علی رجب زاده طهماسبی

دوره 13، شماره 31 ، آذر 1398، ، صفحه 117-149

https://doi.org/10.22085/javm.2019.196757.1380

چکیده
      در این مقاله با اتکاء به مبانی و قواعد «نظام ارتقای کیفیت» و با نگاهی به فعالیت‌ها و تولیدات در سپهر رسانه‌ای کشور؛ فرایند و چالش‌های این حوزه بررسی و تحلیل شده و بر شناسایی شبکة مسائل اصلی موجود در مراحل ایده‌پردازی، طراحی، تولید و انتشار آثار و محصولات رسانه‌ای، تأکید شده است. هدف این تحقیق؛ واکاوی نقش و عملکرد ...  بیشتر

جایگاه و ساختار متون روایتی(نمایشی) در تلویزیون

علی رجب زاده طهماسبی

دوره 11، شماره 26 ، خرداد 1394، ، صفحه 59-89

https://doi.org/10.22085/jrtv.2015.38551

چکیده
  آسیب‌شناسی گونه‌های نوشتاری انواع متون مکتوب در تلویزیون ایران نشان می‌دهد، به‌طور روزافزون سازندگان برنامه‌های مختلف تلویزیونی، ساختارهای اصولی نوشتن را زیرپا می‌گذارند و خواسته یا ناخواسته، کیفیت برنامه‌های تلویزیونی را تنزل می‌دهند و ظرفیت تأثیرگذاری فرهنگی و هنری برنامه‌های تلویزیونی را کمتر می‌کنند. به نظر می‌رسد ...  بیشتر