شاخصه‌های محتوایی و ساختاری خبر امید‌آفرین در سیمای رسانۀ ملی

فاطمه شکاری؛ جهاندار امیری؛ هادی البرزی دعوتی

دوره 17، شماره 45 ، فروردین 1402، ، صفحه 204-177

https://doi.org/10.22085/javm.2023.347423.1936

چکیده
  یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین بخش‌های تولیدی رسانه ملی بعنوان بزرگ‌ترین، تأثیرگذارترین و فراگیرترین نهاد فرهنگ‌ساز و جریان‌ساز در جامعه ایران، بخش تولید است که نقش بسیار مهمی در اطلاع‌رسانی و جریان‌سازی بعهده دارد. با وجود مشکلات فراوان در جامعه، رسانه‌های بیگانه نیز با ترویج بی‌اعتمادی و به‌‌تصویرکشیدن نمایی تیره‌وتار از ...  بیشتر