شام رسانه ای برای جذب مخاطب؛ مطالعه موردی برنامه "بفرمایید شام"

عبدالله بیچرانلو

دوره 13، شماره 31 ، آذر 1398، ، صفحه 251-270

https://doi.org/10.22085/javm.2019.85688.1081

چکیده
  با عرضه و پخش برنامه ‏های گوناگون تفریحی و سرگرم‏‌کننده به زبان‌های بومی و محلی، از طریق شبکه‌های مختلف تلویزیونی ماهواره‏ای، مخاطبان این شبکه‌ها، دریافت‏کننده پیام‌‏های خواسته یا ناخواسته‌‏ای می‌‏شوند که تولیدکنندگان شبکه‌های مذکور برایشان تدارک دیده‌اند. برنامۀ «بفرمایید شام» که از شبکه تلویزیونی ماهواره‏ای ...  بیشتر