بررسی محتوای موسیقایی رادیو آوا به روش تحلیل محتوای کیفی

محسن نفر؛ مریم سماعی

دوره 12، شماره 27 ، مهر 1397، ، صفحه 119-148

https://doi.org/10.22085/jrtv.2018.70640

چکیده
  این پژوهش بر آن است به‌ نقد و تحلیل موسیقی‌های رادیو آوا در یک بازة زمانی مشخص بپردازد. اینکه چه آثاری از آن پخش می‌شود و هرکدام از آنها چه کارکردی دارند. اصلی‌ترین تأثیر موسیقی بر روح مخاطب (انسان) است. ماهیت آثار موسیقی متشکل از دو رکن بنیادین ملودی و ریتم است و این هر دو به انضمام شعر آنها (در صورت با کلام بودن) در این مقاله بررسی و ...  بیشتر