شیوه‌های تقویت خداباوری کودک در تلویزیون (رسانه ملی و کودکان طیف سنی 4-7 سال)

عباس کریمیان؛ سید محمد مهدی موسوی مهر؛ علی اصغر باقرزاده

دوره 15، شماره 40 ، دی 1400، ، صفحه 29-5

https://doi.org/10.22085/javm.2021.278000.1723

چکیده
  مفهوم خدا و توحید، از مفاهیم بنیادین و سنگ بنای مفاهیم اعتقادی است؛ اما درک صحیح از «خداباوری» و مفاهیمی کلیدی آن برای کودکان دورۀ پیش‌عملیاتی آسان نیست، چراکه این مفاهیم انتزاعی است. رسانۀ ملی با اتخاذ شیوه‌های مناسب و در اختیار داشتن ظرفیت‌های عظیم آموزشی و تربیتی ازجمله شبکه‌های تخصصی کودکان می‌تواند نقش اساسی داشته باشد. ...  بیشتر

اقتباس رادیویی از داستان های منثور عرفانی برای نمایش نامه رادیویی

سید محمد مهدی موسوی مهر؛ مجید شریف خدایی؛ احسان هنرمند نیا

دوره 10، شماره 24 ، مهر 1393، ، صفحه 9-26

چکیده
  برنامه‌های رادیویی با بیان خاص رادیو در قالب‌های مختلف و با هدف فرهنگ‌سازی، آموزش، اطلاع‌رسانی، ایجاد مشارکت اجتماعی، صمیمیت و هم‌ذات‌پنداری با مخاطبان تولید می‌شود. یکی از قالب‌های رایج در دنیای رادیو، نمایش رادیویی است. نمایش، اقتصادی‌ترین وسیله‌ی بیانی ممکن برای تبیین حالت‌ها، تنش‌ها و احساسات و همچنین موشکافی مناسبات ...  بیشتر