شیوه اجرایی در مستند تلویزیونی ویژگی‌ها و قابلیت‌های آن

علی رجب زاده طهماسبی؛ امین سقطچی

دوره 10، شماره 25 ، دی 1393، ، صفحه 33-58

چکیده
  موضوع این مقاله “بررسی شیوه اجرایی در مستند تلویزیونی” است. مسیر این پژوهش در شناخت قابلیت‌های اجرایی در زبان سینمایی به جهت دراماتیزه‌کردن روایت به نظرات بروتزی نزدیک است اما از دیگر سو در مورد بررسی جهانی که فیلم‌ساز از طریق استفاده از عناصر اجرایی می‌سازد و نحوه برخورد با موضوعِ معرفت از نظرات نیکولز بهره گرفته است.‌ در ...  بیشتر

مستند ورزشی؛ زمینه‌ها و ضرورت‌ها

محمدحسین صباحی؛ علی رجب زاده طهماسبی

دوره 6، شماره 11 ، فروردین 1389، ، صفحه 11-39

چکیده
  مستندهای ورزشی در میان برنامه‌ها و فیلم‌های ورزشی، از پیشینه و اهمیت بسزایی برخوردارند. با وجود این، درباره ابعاد گوناگون ساختار محتوایی و تکنیکی این گونه از مستندها و برنامه‌های ورزشی، مطالعه چندانی صورت نگرفته است. در این مقاله ضمن اشاره به تاریخچه‌ای کوتاه در زمینه مستندهای ورزشی در سطح جهان و ایران، به معرفی دسته بندی موضوعی ...  بیشتر