شیوه اجرایی در مستند تلویزیونی ویژگی‌ها و قابلیت‌های آن

علی رجب زاده طهماسبی؛ امین سقطچی

دوره 10، شماره 25 ، دی 1393، ، صفحه 33-58

چکیده
  موضوع این مقاله “بررسی شیوه اجرایی در مستند تلویزیونی” است. مسیر این پژوهش در شناخت قابلیت‌های اجرایی در زبان سینمایی به جهت دراماتیزه‌کردن روایت به نظرات بروتزی نزدیک است اما از دیگر سو در مورد بررسی جهانی که فیلم‌ساز از طریق استفاده از عناصر اجرایی می‌سازد و نحوه برخورد با موضوعِ معرفت از نظرات نیکولز بهره گرفته است.‌ در ...  بیشتر