جایگاه سواد رسانه‌ای در برنامه‌های رادیویی خردسالان.

ویدا همراز؛ فرانک سعیدی آریا

دوره 10، شماره 25 ، دی 1393، ، صفحه 139-162

چکیده
  «سواد رسانه‌ای» در لغت به معنای کسب دانش رسانه‌ای می باشد و عبارت است از درک متکی بر مهارتی که بر اساس آن می‌توان تولیدات رسانه‌ای را شناخت و از یکدیگر تفکیک کرد. سواد‌ رسانه‌ای مخاطب را به ابزار تحلیل و گزینش‌گری پیام‌ها مجهز می‌کند  تا مخاطب صرفا برای سرگرمی و تفریح از رسانه‌ها استفاده نکند بلکه با آگاهی به باز تولید ...  بیشتر