معیارهای مطلوب دروازه بانی خبر در رسانه ملّی

غلامرضا غلامی؛ جاسم نعمت نیا

دوره 10، شماره 24 ، مهر 1393، ، صفحه 28-62

چکیده
  خبر در دنیای کنونی به ابزاری برای رسیدن به بسیاری از مقاصد تبدیل شده است. از آن‌جایی که قطعا هر خبری محصول فرایند «دروازه‌بانی خبر» است، ضروری است که معیارهای مطلوب دروازه‌بانی خبر برای هر رسانه تدوین و استخراج شود. در این تحقیق ما به دنبال تدوین و استخراج معیارهای مطلوب دروازه‌بانی خبر در رسانه‌ی ملی بودیم و از روش مطالعه‌ی ...  بیشتر