چگونگی بازتاب تحولات سیاسی کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا در رسانه‌ها: بررسی تطبیقی سایت بی.بی.سی فارسی و ایرنا

علی کرم پور میرزا؛ علیرضا حسینی پاکدهی

دوره 9، شماره 21 ، دی 1392، ، صفحه 151-178

چکیده
  در این مقاله، به بررسی تطبیقی تحولات سیاسی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، در دو سایت بی.بی.سی فارسی و ایرنا پرداخته شده است. مسأله اصلی مقاله این است که سایت بی.بی.سی فارسی و سایت خبرگزاری جمهوری اسلامیایران (ایرنا) چگونه اخبار مربوط به تحولات سیاسی کشورهای عربی و شمال آفریقا را پوشش می‌دهند؟ چه تفاوتی بین نحوه بازتاب اخبار در این ...  بیشتر