انسان شناسی تصویری؛ تفکر مردم شناختی مبتنی بر سکانس

رضا خاشعی

دوره 9، شماره 20 ، مهر 1392، ، صفحه 125-156

چکیده
  «انسان­شناسی تصویری» اصطلاحی است ترکیبی که نمایندگی دو حوزه «فیلم» و «مردم‌‌‌‌‌‌نگاری» را به‌عهده دارد. هر یک از دو حوزه دارای روش‌‌‌‌‌‌ها و تکنیک‌‌‌‌‌‌های خاصی هستند که برای دیدن پدیده‌‌‌‌‌‌ها و پرداخت رویدادها از آن‌ها کمک می­گیرند. بدیهی است تفاوت‌‌‌‌‌‌های نسبتاً عمیقی بین این دو حوزه وجود ...  بیشتر