زندگی روزمره بدون تلویزیون و جایگزین‌های تلویزیون در زندگی

زهرا خلیلی؛ سیدمحسن بنی هاشمی

دوره 9، شماره 20 ، مهر 1392، ، صفحه 157-188

چکیده
  این پژوهش برای شناخت جایگاه تلویزیون در میان خانواده‌های ایرانی و بررسی واکنش‌های اولیه افراد به زندگی روزمره بدون تلویزیون و جایگزین‌های آن، به شکل تحقیقی شبه تجربی انجام شده است. برای دستیابی به میزان اهمّیت تلویزیون در زندگی خانواده‌های ایرانی این سوال مطرح شد که دلایل و میزان تماشای تلویزیون برای مشارکت کنندگان چیست؟ سپس ...  بیشتر