طراحی و شکل‌گیری رویداد رسانه‌ای: مطالعه موردی پوشش رسانه‌ای ازدواج نوه ملکه انگلیس از شبکه بی‌بی‌سی فارسی (29 آوریل 2011)

سمیه حاجی؛ سید بشیر حسینی

دوره 9، شماره 20 ، مهر 1392، ، صفحه 189-210

چکیده
  در این پژوهش به شناخت مقوله «رویداد رسانه‌ای» به عنوان مقوله‌ای جدید در علوم ارتباطات پرداخته ‌شده و نمونه برجسته‌ای از آن مطالعه می‌گردد. این نمونه مطالعه موردی پوشش «مراسم ازدواج نوه ملکه انگلیس» توسط شبکه بی.بی.سی فارسی است و در آن به این سؤال‌ها پاسخ داده شده که «رویداد رسانه‌ای ازدواج نوه ملکه انگلیس، چگونه ...  بیشتر