موسیقی و پیام‌های رادیویی

سعید یوسفی بیله‌سوار؛ بهمن بهروزی

دوره 7، شماره 15 ، فروردین 1390، ، صفحه 155-169

چکیده
  مقالة حاضر به بررسی نقش موسیقی در اثربخشی پیام‌های سلامت در شبکة رادیویی سلامت می‌پردازد و هدف اصلی این است که موسیقی مورد علاقة مخاطبان برای پخش از شبکة سلامت که سبب تأثیرگذاری بیشتر پیام در آنها نیز می‌شود، چه نوع موسیقی است و آیا می‌توان، در زمان‌های تعریف شده با نظر کارشناسان موسیقی و رسانه، قطعاتی از موسیقی را با هدف التیام‌بخشی ...  بیشتر