بررسی ضرورت راه‌اندازی رادیوهای تخصصی دیگر، از نظر عوامل شبکه‌های رادیوهای تخصصی، و اولویت راه‌اندازی رادیوهای تخصصی در استان‌ها

رضا خاکمردانی؛ حسن خجسته

دوره 6، شماره 12 ، تیر 1389، ، صفحه 123-136

چکیده
  رادیوهای تخصصی رادیوهایی هستند که براساس موضوعی خاص شکل‌یافته‌‌اند و خارج از آن موضوع نیز برنامه‌سازی نمی‌کنند. به‌طورطبیعی این نوع شبکه‌ها مخاطبان ویژه‌ای دارند و از نظر حرفه یا شغل، سن، تحصیلات، گرایش‌ها و شرایط پرداخت موضوعاتی مثل موسیقی، هنر یا سایر موضوعات دارای هدف هستند. در معاونت صدای سازمان، در سال‌های اخیر، با توجه ...  بیشتر