میزان اعتماد مخاطبان نخبه به اخبار وب‌سایت‌های فارسی زبان

حسین بصیریان

دوره 6، شماره 11 ، فروردین 1389، ، صفحه 40-60

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی مقایسه‌ای میزان مراجعه و اعتماد به اخبار اینترنتی (در وب‌سایت‌های فارسی) و یافتن رابطة بین عوامل مؤثر بر میزان اعتماد مخاطبان به اخبار این رسانه است. از این رو ضمن توجه به پیچیدگی و گستردگی موضوع، و ضریب نفوذ کم اینترنت در کشور، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم شهر تهران، به عنوان ...  بیشتر