نقش پژوهش اسنادی در تولید فیلم مستند آرشیوی

سیدعلی غمخواری؛ احمد ضابطی جهرمی

دوره 5، شماره 10 ، دی 1388، ، صفحه 11-29

چکیده
  فیلم مستندی که با به‌کارگیری سندهای آرشیوی باقی مانده ازیک موضوع، به بازسازی آن موضوع دست می‌زند، "فیلم مستند آرشیوی" خوانده می شود. در این مستندها، مرحله پژوهش؛ اهمیت ویژه‌ای‌‌ دارد که یکی از اهداف آن دستیابی به اسنادی است که مستقیماً در فیلم به‌کار گرفته می‌شوند. برای رسیدن به چنین هدفی، پژوهشگر این نوع مستندها باید با مراحل ...  بیشتر