مروری بر تأثیر سیستم های چند عاملی ارتباطی در آیندة رسانه های دیجیتالی

الیپس مسیحی؛ نگار خسروی

دوره 5، شماره 10 ، دی 1388، ، صفحه 81-96

چکیده
  سیستمهای چند عاملی به سرعت در حوزه های مختلفی از جمله روباتیک، کنترل توزیع شده، ارتباطات دوربرد، رسانه ها، بازیهای رایانه ای و غیره کاربرد پیدا می کنند. انجام بسیاری از وظایف در این حوزه ها نیازمند آن است که عامل‌ها بتوانند علاوه بر همکاری با یکدیگر بطور همزمان (آنلاین) با کاربر خود نیز در تعامل باشند. در این مقاله همکاری عامل‌ها با ...  بیشتر