نقش و کارکرد موسیقی ایرانی در رادیو و تلویزیون

غلامحسین مختاباد

دوره 5، شماره 9 ، مهر 1388، ، صفحه 71-84

چکیده
  موسیقی همواره یکی از تأثیرگذارترین هنرها در زندگی بشر بوده که از اهمیت و نفوذی روزافزون برخوردار است. امروزه انواع مختلف موسیقی به آسانی دردسترس همگان قرار دارد که رویداد بزرگی در طول تاریخ حیات بشریت به شمار می‌رود. رابطة این عنصر ناب هنری و فرهنگی با رسانه‌های ارتباط‌جمعی، قابل بررسی و تأمل است. عمر موسیقی را به عنوان بخشی از تمدن ...  بیشتر