سبک ماکیومنتری؛ از دگرگونی فرم مستند تا واژگونی ادعای بازنمایی واقعیت

شهاب اسفندیاری؛ نیما کاویان

دوره 13، شماره 29 ، خرداد 1398، ، صفحه 53-76

https://doi.org/10.22085/javm.2019.88645

چکیده
  نظریه‌پردازان مطالعات فیلم در مورد  فیلم «مستند» تعاریف و دیدگاه‌های مختلفی داشته‌اند. عوامل گوناگون فرهنگی و اجتماعی در دوره‌های مختلف تاریخی باعث به‌وجود آمدن پیش‌فرض‌های متفاوتی دربارۀ فیلم مستند شده و انتظارات مختلفی از این فرم سینمایی و تلویزیونی پدید آورده و روند تحولات آن‌ را تحت تأثیر قرار داده است. ازجمله این ...  بیشتر