راهکارهای مقابله با موانع کاربرد زبان‌های محلی و شکل گیری هویت قومی در شبکه‌های استانی صداوسیما

هادی ابراهیمی کیاپی؛ فاطمه عامریان

دوره 13، شماره 29 ، خرداد 1398، ، صفحه 159-181

https://doi.org/10.22085/javm.2019.88735

چکیده
  هویت های قومی و نسبت آن با هویت ملی یکی از مسائل اساسی در کشورهای چند قومیتی به شمار می‌آید که می‌تواند بر روی همبستگی و انسجام ملی در این کشورها تاثیر بگذارد. حفظ و ترویج عناصر فرهنگی اقوام مختلف کشور از مهمترین اهداف راه‌اندازی شبکه‌های استانی صداوسیما بوده است. با وجود این، کاربرد گونه‌های زبانی بومی در این شبکه‌ها همواره با ...  بیشتر