الگوهای بسط شخصیت در مجموعه تلویزیونی فارگو

محمد شهبا؛ مانیا محسنی

دوره 13، شماره 30 ، شهریور 1398، ، صفحه 63-82

https://doi.org/10.22085/javm.2019.173826.1259

چکیده
  این مقاله با بررسی عنصر شخصیت به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر فیلمنامه‌نویسی برای سینما و تلویزیون به مقایسة فنون شخصیت‌پردازی بکار رفته در فیلم و مجموعة تلویزیونی اقتباسی فارگو می‌پردازد. چگونگی اقتباس از سینما برای تلویزیون بطور کلی تاکنون مورد بررسی دقیق قرار نگرفته‌ است. روش تحقیق در این مقاله بر دیدگاه ساختارشکنانة دن سیگر ...  بیشتر