سنخ‌بندی نظریات مربوط به بازی‌های رایانه‌ای

حامد حاجی حیدری؛ کیانوش اکرم

دوره 13، شماره 31 ، آذر 1398، ، صفحه 271-307

https://doi.org/10.22085/javm.2019.207859.1435

چکیده
  رویدادهای فضای رسانه‌ای، حائز بالاترین اهمیت در زمینه علوم اجتماعی و رفتاری هستند، چرا که مرزهای تئوریک علوم اجتماعی را دگرگون می‌کنند. بازی‌های ویدئویی، بیش از هر چیز، شبیه‌ساز نحوی از زندگی قابل کنترل هستند. این وجه متمایز بازی‌های رایانه‌ای پای واقعیت افزوده را به حیطه ارتباطات رسانه‌مند باز می‌کند که تجربه تاریخی ما در ...  بیشتر