شناسایی عوامل مؤثر بر محبوبیت عروسک‌های تلویزیونی: (مطالعه موردی: کلاه قرمزی و جناب خان)

شعیب حسینی؛ محمدرضا احمدزاده

دوره 15، شماره 40 ، دی 1400، ، صفحه 74-57

https://doi.org/10.22085/javm.2021.292677.1780

چکیده
  برنامه‌‌های عروسکی گونۀ پرمخاطبی از برنامه‌‌های تلویزیونی هستند. از این برنامه‌‌ها شخصیت‌‌های عروسکی محبوبی ایجاد شده‌‌اند که در ذهن بینندگان باقی مانده‌‌اند و مخاطبان بسیاری از طیف کودک و بزرگسال به برخی از این عروسک‌ها علاقه‌‌مند شده‌‌اند. از این جمله می‌‌توان عروسک‌های کلاه‌‌قرمزی و جناب‌‌خان را نام برد. چگونگی ...  بیشتر