تحلیل حروف‌نگاری (تایپوگرافی) ‌عنوان سریال‌های نمایش‌خانگی معاصر ایران با تأکید بر نشانه‌های ارجاعی و شکل‌گردان (نمونۀ موردی: هیولا، دراکولا، قورباغه،کرگدن، یاغی، زخم کاری)

امیر حسین پرمهر یابنده؛ حسین عابددوست؛ زیبا کاظم پور

دوره 16، شماره 44 ، دی 1401، ، صفحه 28-5

https://doi.org/10.22085/javm.2023.364975.1984

چکیده
    تولید سریال‌ برای نمایش‌خانگی بخشی از فعالیت‌های رسانه‌ای مرسوم است. سریال‌های نمایش‌خانگی با نشانه‌های نوشتاری معرفی می‌شوند. حروف‌نگاری عناوین این سریال‌ها، روابط نشانه‌ای را دربر می‌گیرد که در انتقال معنا تأثیرگذارند. این روابط در دو بخش نشانه‌های ارجاعی و شکل‌گردان جای می‌گیرند. هدف این پژوهش، تحلیل کارکرد نشانه‌های ...  بیشتر

تحلیل پیش‌‌متن‌‌های تأثیرگذار بر شکل‌گیری لوگوی فارسی فیلم‌‌ کودک برمبنای نظریه بینامتنیت لوران‌‌ژنی

زیبا کاظم پور؛ حسین عابددوست

دوره 15، شماره 40 ، دی 1400، ، صفحه 56-31

https://doi.org/10.22085/javm.2021.293058.1781

چکیده
  مجموعه‌‌ای از لوگوهای (آرم/ نشانه‌‌نوشت‌‌) تلفیقی فیلم‌‌ کودک که ترجمۀ فیلم‌‌های غیره فارسی هستند، نشانه‌‌های تصویری و نوشتاری را دربر می‌‌گیرند. پرسش اصلی مقالۀ پیش‌رو این است که رابطۀ بینامتنیت میان لوگوی فارسی و نیز غیره فارسی فیلم‌‌ کودک چگونه است و حضور نشانه‌‌های تصویری و نمادین در این‌‌ آثار با محتوای فیلم مرجع ...  بیشتر