سنجش سواد اطلاعاتی کارکنان مشاغل خبری صداوسیما در عصر دیجیتال

داود نعمتی انارکی؛ حمید ضیایی پرور؛ جعفر صادقی

دوره 14، شماره 34 ، شهریور 1399، ، صفحه 167-190

https://doi.org/10.22085/javm.2020.204104.1411

چکیده
  با ظهور جامعۀ اطلاعاتی تغییرات چشمگیری در مفاهیم و ساختارهای جامعه به وجود آمده است. انفجار اطلاعات ازیک‌طرف و پیشرفت‌های فناوری ICT و پیدایش رسانه‌های نوین از طرف دیگر چالش‌های جدیدی را در عرصۀ دستیابی، درک و استفاده اطلاعات، پیش­روی فعالان عرصۀ خبر قرار داده است. لذا برنامه‌ریزان خبر یک رسانه برای دستیابی به اطلاعات به توانایی ...  بیشتر