تحلیل مؤلفه‌‌های تربیت شهروندی در انیمیشن‌‌های کودکان

سارا استواربکیانی؛ محبوبه البرزی؛ فریبا خوشبخت

دوره 17، شماره 45 ، فروردین 1402، ، صفحه 32-5

https://doi.org/10.22085/javm.2023.370468.2003

چکیده
  انیمیشن‌ها در تربیت کودکان، جایگاه مهمی دارند. هدف این پژوهش، شناسایی، معرفی و تحلیل مؤلفه‌های تربیت شهروندی در انیمیشن‌‌های کودکان است. پژوهش در رویکرد کیفی از نوع تحلیل محتوای تلخیصی انجام گرفت. در این راستا، ابتدا مؤلفه‌‌های تربیت شهروندی با روش مرور نظام‌مند در سه مؤلفۀ دانش، مهارت و نگرش تعیین شدند. سپس 8 انیمیشن برنده جایزۀ ...  بیشتر

کارکرد بینامتنیت در پویانمایی براساس نظریه ژرار ژنت با مطالعه موردی بر پویانمایی سریالی ریک و مورتی

محمدرضا حسنایی؛ فریده علیمرادی دوکوهی

دوره 14، شماره 35 ، آذر 1399، ، صفحه 31-56

https://doi.org/10.22085/javm.2020.225265.1505

چکیده
  در سال‌های اخیر، بینامتنیت نه تنها در ادبیات؛ که به‌عنوان رویکردی در نقد و مطالعات تطبیقی آثار هنری کاربرد زیادی یافته است. نظریه بینامتنیت ژرار ژنت به عنوان زیرمجموعه‌ای از فرامتنیت؛ راجع ارتباط هر متن(اثر هنری) و برگرفتگی آن از متون(آثار) پیش از خود و خوانش این ارتباط است. این پژوهش بر آنست تا به این سوال پاسخ دهد که چگونه می‌توان ...  بیشتر

انواع طنز و شیوه دوبله آن در انیمیشن زوتوپیا(شهر حیوانات) براساس مدل مارتینز سیرا

فروزان ده باشی شریف؛ سیده فاطمه میرافضلی

دوره 13، شماره 29 ، خرداد 1398، ، صفحه 209-225

https://doi.org/10.22085/javm.2019.88993

چکیده
  مقاله پیش‌رو پژوهشی در زمینه شناسایی و بررسی راهبردهای ترجمۀ طنز در دوبله پویانمایی زوتوپیا است. برای شناسایی طنز از دسته‌بندی برگر (2010) و برای تشخیص عناصر مطرح در طنز از مدل مارتینز (2005) و برای شناسایی راهبردهای ترجمۀ طنز از مدل دلاباستیتا (1998) استفاده شده است. پس از تشخیص آیتم‌های طنزآمیز پویانمایی زوتوپیا در قالب طنز کلامی و طنز ...  بیشتر

بازنمایی ابعاد هویت فرهنگی در مجموعه انیمیشن باب اسفنجی

فائزه تقی پور؛ سپهر خلجی؛ آسیه معینی

دوره 12، شماره 28 ، اسفند 1397، ، صفحه 121-150

https://doi.org/10.22085/javm.2019.83882

چکیده
  این پژوهش، با هدف بررسی مؤلفه‌های فرهنگی مجموعه انیمیشن‌های پربیننده کودکان انجام یافت. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی از نوع قیاسی بود. جامعه آماری شامل 15 قسمت مجموعه انیمیشن باب اسفنجی، شلوار مکعبی تولید شده توسط کمپانی نیکلودین بود و همه این انیمیشن‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین یافته های به دست آمده در پنج گروه اصلی ...  بیشتر