تأثیر زاویۀ دید مستندساز از واقعیت سوژه در مستند رادیویی بر پایۀ نظریه‌های روایت

زهرا محسن زاده؛ ویدا همراز؛ محمد اخگری

دوره 15، شماره 38 ، شهریور 1400، ، صفحه 69-106

https://doi.org/10.22085/javm.2021.229546.1526

چکیده
  این مقاله با هدف بررسی نقش راوی برای رسیدن به قابل‌اعتمادترین روایت فردی از واقعیت در مستند رادیویی، به‌عنوان نزدیک‌ترین گونۀ‌ رسانه‌ای به رویداد واقعی، نگاشته شده است. به این منظور، با تکیه بر سه نظریۀ روایت از پراپ، ژنت و بارت، هفت‌ نمونۀ‌ ساخته‌شده در سه‌ شبکۀ رادیویی فرهنگ، صدای آشنا و ایران، به‌‌طور تصادفی انتخاب و با ...  بیشتر

وضعیت ساختار مستند رادیویی در صدای جمهوری اسلامی ایران و ارائه‌ی الگویی مناسب برای مستند رادیویی

سید مصطفی موسوی

دوره 10، شماره 24 ، مهر 1393، ، صفحه 193-224

چکیده
  در مقاله‌ی حاضر سعی شده است شاخص‌های پذیرفته‌شده برای ساخت یک برنامـه‌ی مستند رادیویی با وضعیت موجود در برنامه‌های مستند شبکه‌ها‌ی رادیویی معاونت صدا مطابقت داده شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد مستندسازی در شبکه‌های رادیویی معاونت صدا از اقبال زیادی برخوردار نیست و معدود مستندهایی هم که در شبکه‌هایی چون رادیو گفت‌وگو و رادیو ...  بیشتر