اهمیت حق‌گرایی در ارائه پیام رسانه، از نگاه قرآن

صادق یزدانی؛ محسن اسماعیلی

دوره 7، شماره 16 ، تیر 1390، ، صفحه 98-124

چکیده
  بررسی درس‌ها و فرامین قرآن در حوزه ارتباطات انسانی به ویژه در زمینه فعالیت‌های رسانه‌ای و تعامل رسانه‌ها با مخاطبان، از جمله مواردی است که کمتر به آن پرداخته شده‌است و نسخه دقیقی درباره شیوه‌های رفتاری رسانه وجود ندارد. در تحقیق حاضر تلاش شده‌است به بیان دستورالعمل قرآن درباره حقیقت گویی و لزوم مراعات دقیق آن در امر ارائه پیام ...  بیشتر