مستند ورزشی؛ زمینه‌ها و ضرورت‌ها

محمدحسین صباحی؛ علی رجب زاده طهماسبی

دوره 6، شماره 11 ، فروردین 1389، ، صفحه 11-39

چکیده
  مستندهای ورزشی در میان برنامه‌ها و فیلم‌های ورزشی، از پیشینه و اهمیت بسزایی برخوردارند. با وجود این، درباره ابعاد گوناگون ساختار محتوایی و تکنیکی این گونه از مستندها و برنامه‌های ورزشی، مطالعه چندانی صورت نگرفته است. در این مقاله ضمن اشاره به تاریخچه‌ای کوتاه در زمینه مستندهای ورزشی در سطح جهان و ایران، به معرفی دسته بندی موضوعی ...  بیشتر