شناسایی استراتژی رسانه‌‌ای مطلوب صدا و سیما برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران (از دیدگاه متخصصان و کارشناسان رسانۀ ملی)

علی دادخواه؛ محمد سلطانی فر؛ علی جعفری

دوره 17، شماره 45 ، فروردین 1402، ، صفحه 84-57

https://doi.org/10.22085/javm.2023.354447.1957

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی استراتژی سازمان صدا و سیما برای انتخابات ریاست جمهوری به روش آمیخته انجام گرفته است. جامعۀ آماری در بخش کیفی، مدیران صدا و سیمای مراکز استان‌‌ها و اساتید حوزۀ رسانه‌‌ و در بخش کمی، اساتید دانشگاه بوده اند. در مرحلۀ کیفی، 18 نفر به روش نمونه‌‌گیری هدفمند و براساس اصل کفایت نظری و در مرحلۀ کمی، 60 نفر به صورت ...  بیشتر

ارائه مدل عوامل تأثیرگذار بر توسعه بازاریابی اجتماعی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مهدی علی شریفی؛ نوروز هاشم زهی؛ سید علی رحمان زاده؛ سید وحید عقیلی

دوره 16، شماره 43 ، مهر 1401، ، صفحه 197-232

https://doi.org/10.22085/javm.2022.351788.1945

چکیده
  یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیر گذار بر سودآوری و موفقیت سازمان‌ها و رسانه‌های اجتماعی، توجه به بازاریابی اجتماعی و عوامل آن است. این پژوهش که ﺑﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ مدلی برای عوامل تأثیرگذار بر توسعه بازاریابی اجتماعی در سازمان صدا و سیمای ایران می‌پردازد، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، از سه بخش تشکیل شده: بخش اول- "شناسایی شاخص‌ها"(در این ...  بیشتر

مقایسه نقش سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و خدمتگزار درتوانمندسازی کارکنان سازمان صدا و سیمای مرکز مازندران

جواد طباخی ممقانی؛ محمدعلی هرمزی زاده؛ مجید کریمی

دوره 12، شماره 28 ، اسفند 1397، ، صفحه 229-255

https://doi.org/10.22085/javm.2019.84281

چکیده
  پژوهش پیش‌رو با هدف مقایسه نقش سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و خدمتگزار در توانمندسازی کارکنان صداوسیمای مرکز مازندران انجام شد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و روش پیمایشی که ابزار جمع‌آوری اطلاعات متغیر مستقل پرسشنامه استاندارد رهبری تحول‌آفرین (باس و آولیو، 2000)، پرسشنامه رهبری خدمتگزار (قلی‌پور و حضرتی، 1388) و متغیر وابسته پرسشنامه ...  بیشتر